Kozhevin Dmitry, Russian Renju Association - Renju Rating

Kozhevin Dmitry

Place: Konosha, Russian Renju Association

Rating: 1809.68, Std: 80.00, Rank: 785

First game: 2016-01-05, Last game: 2023-03-05

Top rating: 1827.98 (2018-07-22)

Games: 166, Wins: 55, Draws: 4, Losses: 107

Gy1: 23, Gy2: 30, Gy5: 68

Youth Championship of Konosha region
Date 2023-03-05 Rating 1809.68
Round Color Result Opponent
2 Black Loss Sidorov Mikhail 2277.00
3 Black Loss Bova Aleksandra 1512.94
4 Black Win Zolotarev Artem 1420.83
5 White Win Porokhina Natalya 1562.89
6 Black Loss Kuvaev Vyacheslav 2097.21
7 Black Win Kholopov Ilya 1506.80
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2023-01-05 Rating 1812.45
Round Color Result Opponent
V1 Black Draw Stoyanov Kirill 2191.34
V2 White Win Pavlovskiy Egor 1933.25
V3 White Win Noskov Pavel 2006.26
V4 White Loss Kuvaev Vyacheslav 2101.80
V5 White Loss Naumov Egor 1942.70
V6 Black Loss Kulin Maxim 1848.86
V7 Black Loss Kazantsev Konstantin 1900.60
Poduga Cup 2022
Date 2022-11-22 Rating 1812.82
Round Color Result Opponent
1.1 Black Loss Fokichev Egor 2007.67
1.2 White Loss Fokichev Egor 2007.67
Youth Championship of Arkhangelsk region
Date 2022-07-26 Rating 1818.19
Round Color Result Opponent
B1 Black Loss Stoyanov Kirill 2179.23
B2 White Win Kulin Maxim 1833.88
B3 White Loss Prokopyev Andrei 2010.42
B4 White Loss Fokichev Egor 2018.23
B6 White Loss Naumov Egor 1949.98
B7 White Win Bykov Dmitrii 1768.74
B8 Black Loss Kuvaev Vyacheslav 2102.58
B9 White Loss Sidorov Mikhail 2258.76
Youth Championship of Konosha region
Date 2022-03-13 Rating 1826.32
Round Color Result Opponent
1 Black Win Kholopov Ilya 1514.76
2 White Loss Semenov Andrei 1835.02
3 Black Loss Buslakova Darya 1961.19
4 White Win Nikolaev Mikhail 1735.36
5 White Win Sokolov Andrei 1792.97
6 Black Win Fokicheva Anna 2153.06
7 White Loss Porokhina Ekaterina 2263.60
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2019-01-05 Rating 1813.75
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Yusupmurzina Darya 2295.42
2 White Loss Yudina Polina 1684.93
3 White Win Pavlovskiy Egor 1682.88
4 Black Win Buslakova Anastasja 1793.29
5 White Loss Metreveli Georgiy 2136.31
6 Black Loss Dyachkov Nikita 2177.34
7 Black Loss Fokichev Egor 1896.34
Poduga Cup 2018
Date 2018-11-30 Rating 1814.89
Round Color Result Opponent
3.1 White Win Noskov Pavel 1840.78
3.2 White Win Noskov Pavel 1840.78
4.1 White Loss Novikova Daria 2001.24
4.2 Black Loss Novikova Daria 2001.24
The 27th Russian Championship, First League
Date 2018-11-04 Rating 1814.63
Round Color Result Opponent
1 White Loss Radzevelyuk Alexander 2382.17
2 White Loss Sonina Vladislava 1825.71
3 Black Loss Shkarupa Maria 1808.08
4 White Win Sonina Marina 1944.84
5 Black Loss Kinelovskiy Nikita 2097.59
6 White Loss Naumov Egor 1981.22
7 White Loss Prokopyev Andrei 1964.44
8 Black Loss Gorbachev Daniil 1810.54
9 Black Loss Stoyanov Egor 2003.71
Youth Championship of Arkhangelsk region
Date 2018-07-22 Rating 1827.98
Round Color Result Opponent
1 White Loss Semenov Oleg 2366.46
2 White Win Simanovskaia Anastasia 1634.39
3 White Loss Shabanov Ruslan 2116.32
4 White Win Startsev Maksim 1808.77
5 White Win Prokopets Tatyana 2111.73
6 White Win Novikova Daria 1978.96
7 Black Loss Yusupmurzin Danila 2231.29
8 Black Win Stulova Veronika 2013.44
9 White Loss Shiryaevskaya Daria 2090.96
Youth Russian Championship, group A,B,D,E
Date 2018-03-30 Rating 1821.03
Round Color Result Opponent
B1 White Loss Dyachkov Nikita 2216.75
B2 Black Loss Makhin Matvei 1828.13
B3 White Win Mukhanov Semen 1663.51
B4 Black Loss Nebolsin Aleksei 2159.57
B5 Black Loss Bykov Dmitrii 1845.86
B6 Black Win Reznik Grigorii 1900.91
B7 Black Win Troitsky Vsevolod 1976.19
B8 Black Loss Kuvaev Vyacheslav 1933.31
B9 White Loss Arzybov Vladislav 1997.77
Larix Children tournament 2018
Date 2018-01-28 Rating 1818.10
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Reznik Grigorii 1905.64
4 Black Loss Epifanov Evgenii 2008.51
6 White Draw Kuvaev Vyacheslav 1925.01
8 Black Loss Savvateev Mikhail 1977.89
9 Black Loss Fokichev Egor 1861.30
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2018-01-05 Rating 1819.04
Round Color Result Opponent
1 White Loss Yusupmurzin Danila 2233.53
2 Black Win Semenov Andrei 1669.62
3 Black Win Novikova Daria 1933.39
4 White Win Stulova Kristina 2149.22
5 White Loss Porokhina Ekaterina 2097.11
6 Black Loss Yusupmurzina Darya 2194.35
7 White Win Agarkov Dmitrii 1762.99
Youth Championship of Konoshsky region
Date 2017-12-15 Rating 1816.96
Round Color Result Opponent
1 White Loss Dyachkov Nikita 2226.65
2 White Win Turabov Egor 1439.88
3 White Loss Shabanov Ruslan 2136.30
4 Black Win Simanovskaia Anastasia 1551.96
5 White Win Fokicheva Anna 1797.63
6 Black Loss Naumov Egor 1946.63
7 White Win Bezrukov Timofei 1742.99
8 White Loss Stoyanov Kirill 2076.90
Poduga Cup 2017
Date 2017-11-30 Rating 1815.00
Round Color Result Opponent
1.1 White Win Startsev Maksim 1748.55
1.2 Black Win Startsev Maksim 1748.55
2.1 Black Loss Stoyanov Kirill 2076.78
2.2 Black Loss Stoyanov Kirill 2076.78
The 26th Russian Championship, First League
Date 2017-11-09 Rating 1811.56
Round Color Result Opponent
1 White Loss Dyachkov Nikita 2225.95
2 White Win Porokhina Ekaterina 2099.15
3 White Loss Salnikova Nonna 2202.97
4 White Loss Shabanov Ruslan 2131.99
5 White Loss Sadova Taisia 2133.56
6 Black Loss Kachaeva Ilona 2002.48
7 White Loss Noskov Pavel 1758.40
8 White Win Sidorov Mikhail 1896.61
9 White Loss Sonina Marina 1889.95
Youth Championship of Arkhangelsk region
Date 2017-07-28 Rating 1796.13
Round Color Result Opponent
1 White Win Kazantsev Konstantin 1654.73
2 Black Loss Yusupmurzin Danila 2196.16
3 White Win Shangina Alexandra 1877.63
4 White Loss Porokhina Ekaterina 2096.72
5 White Loss Novikova Daria 1925.18
7 Black Loss Kuznetsov Artem 1883.66
9 White Loss Vohtomina Vladislava 2138.04
Youth Russian Championship, group C
Date 2017-03-30 Rating 1779.59
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Danilin Ivan 2448.43
2 White Loss Dyachkov Nikita 2236.29
3 White Win Bykov Dmitrii 1817.96
4 Black Win Talanov Nikita 1639.25
5 White Loss Reznik Grigorii 1908.55
6 Black Loss Arzybov Vladislav 1945.14
7 Black Loss Metreveli Maksim 2242.54
8 Black Win Dik Kirill 1718.65
9 White Draw Fedoseyev Arseniy 2151.72
11 Black Loss Gromov Danila 2005.82
12 White Loss Stoyanov Kirill 2073.54
13 White Loss Kuvaev Vyacheslav 1872.83
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2017-01-05 Rating 1766.89
Round Color Result Opponent
1 White Loss Kozlova Viktoriia 1981.91
2 White Loss Makhina Alla 1824.09
3 White Win Agarkov Dmitrii 1685.46
4 White Draw Tsehanovich Valeria 1903.29
5 White Win Popova Daria 1811.42
6 White Loss Vohtomina Vladislava 2122.93
7 White Loss Shiryaevskaya Daria 2059.58
Youth World Championship
Date 2016-08-13 Rating 1742.59
Round Color Result Opponent
D1 Black Loss Murumaa Mathias 1810.47
D10 Black Loss Moisto Mairon 1840.94
D11 Black Loss Prokopyev Andrei 1871.71
DH2 Black Loss Narva Jaan Oskar 1890.74
DH4 White Loss Zhang Tianyi 2116.76
DH5 Black Loss Pukk Martin 1587.47
DH6 White Win Sonina Marina 1796.54
DH7 Black Loss Aasav Jaak Andero 1854.51
DH8 Black Loss Tolstoguzova Daria 1886.23
DH9 White Loss Stoyanov Egor 1867.07
Youth Championship of Arkhangelsk region
Date 2016-07-29 Rating 1742.98
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Karpov Fyodor 2172.09
2 Black Win Vasilieva Ekaterina 1565.10
3 Black Loss Vohtomina Vladislava 2112.33
4 White Loss Shelginskih Mikhail 1838.87
5 Black Win Kulin Maxim 1807.08
6 White Win Agarkov Dmitrii 1676.30
7 White Win Lapin Ivan 1902.99
8 White Loss Litvinova Yulia 2188.34
9 Black Loss Tsehanovich Valeria 1889.32
Youth Russian Championship, group C
Date 2016-03-30 Rating 1736.61
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Stoyanov Egor 1814.95
2 White Win Gromov Danila 1945.07
3 Black Loss Valinkin Andrei 1850.83
4 White Win Burtsev Peter 1905.55
5 Black Loss Mityagin Anton 1912.91
6 White Loss Epifanov Evgenii 1955.24
7 White Loss Nebolsin Aleksei 2138.18
8 White Loss Prokopyev Andrei 1854.94
9 Black Loss Reznik Grigorii 1941.66
10 White Win Kutarev Nikita 1723.89
12 Black Win Shabanov Ivan 1652.37
13 White Win Mamin Pavel 1507.05
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2016-01-05 Rating 1727.79
Round Color Result Opponent
1 White Loss Stoyanov Egor 1784.72
2 White Loss Naumov Egor 1868.35
3 Black Loss Vostriakova Yulia 1601.23
4 White Loss Tsehanovich Daria 1646.32
5 White Win Stoyanov Egor 1784.72
6 Black Loss Prokopyev Andrei 1832.87
7 White Loss Pastuhov Ruslan 1761.16
8 Black Win Tsehanovich Daria 1646.32