Kozhevin Dmitry, Russian Renju Association - Renju Rating

Kozhevin Dmitry

Place: Konosha, Russian Renju Association

Rating: 1862.01, Std: 97.01, Rank: 878

First game: 2016-01-05, Last game: 2023-03-05

Top rating: 1869.86 (2022-03-13)

Games: 166, Wins: 55, Draws: 4, Losses: 107

Gy1: 13, Gy2: 30, Gy5: 41

Youth Championship of Konosha region
Date 2023-03-05 Rating 1862.01
Round Color Result Opponent
2 Black Loss Sidorov Mikhail 2323.22
3 Black Loss Bova Aleksandra 1640.36
4 Black Win Zolotarev Artem 1521.71
5 White Win Porokhina Natalya 1789.48
6 Black Loss Kuvaev Vyacheslav 2158.64
7 Black Win Kholopov Ilya 1590.17
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2023-01-05 Rating 1863.36
Round Color Result Opponent
V1 Black Draw Stoyanov Kirill 2221.07
V2 White Win Pavlovskiy Egor 2000.70
V3 White Win Noskov Pavel 2053.94
V4 White Loss Kuvaev Vyacheslav 2155.61
V5 White Loss Naumov Egor 2011.82
V6 Black Loss Kulin Maxim 1893.33
V7 Black Loss Kazantsev Konstantin 1985.28
Poduga Cup 2022
Date 2022-11-22 Rating 1862.47
Round Color Result Opponent
1.1 Black Loss Fokichev Egor 2046.21
1.2 White Loss Fokichev Egor 2046.21
Youth Championship of Arkhangelsk region
Date 2022-07-26 Rating 1864.61
Round Color Result Opponent
B1 Black Loss Stoyanov Kirill 2207.81
B2 White Win Kulin Maxim 1880.39
B3 White Loss Prokopyev Andrei 2046.30
B4 White Loss Fokichev Egor 2055.12
B6 White Loss Naumov Egor 2010.27
B7 White Win Bykov Dmitrii 1780.00
B8 Black Loss Kuvaev Vyacheslav 2137.82
B9 White Loss Sidorov Mikhail 2294.34
Youth Championship of Konosha region
Date 2022-03-13 Rating 1869.86
Round Color Result Opponent
1 Black Win Kholopov Ilya 1597.31
2 White Loss Semenov Andrei 1865.78
3 Black Loss Buslakova Darya 1989.86
4 White Win Nikolaev Mikhail 1764.45
5 White Win Sokolov Andrei 1861.63
6 Black Win Fokicheva Anna 2169.17
7 White Loss Porokhina Ekaterina 2282.48
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2019-01-05 Rating 1834.18
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Yusupmurzina Darya 2308.67
2 White Loss Yudina Polina 1703.91
3 White Win Pavlovskiy Egor 1709.98
4 Black Win Buslakova Anastasja 1813.11
5 White Loss Metreveli Georgiy 2147.73
6 Black Loss Dyachkov Nikita 2190.36
7 Black Loss Fokichev Egor 1916.97
Poduga Cup 2018
Date 2018-11-30 Rating 1834.62
Round Color Result Opponent
3.1 White Win Noskov Pavel 1858.66
3.2 White Win Noskov Pavel 1858.66
4.1 White Loss Novikova Daria 2016.00
4.2 Black Loss Novikova Daria 2016.00
The 27th Russian Championship, First League
Date 2018-11-04 Rating 1833.89
Round Color Result Opponent
1 White Loss Radzevelyuk Alexander 2390.65
2 White Loss Sonina Vladislava 1840.26
3 Black Loss Shkarupa Maria 1821.28
4 White Win Sonina Marina 1957.56
5 Black Loss Kinelovskiy Nikita 2110.00
6 White Loss Naumov Egor 1996.82
7 White Loss Prokopyev Andrei 1979.17
8 Black Loss Gorbachev Daniil 1824.97
9 Black Loss Stoyanov Egor 2018.47
Youth Championship of Arkhangelsk region
Date 2018-07-22 Rating 1845.74
Round Color Result Opponent
1 White Loss Semenov Oleg 2377.59
2 White Win Simanovskaia Anastasia 1657.15
3 White Loss Shabanov Ruslan 2129.92
4 White Win Startsev Maksim 1828.08
5 White Win Prokopets Tatyana 2124.94
6 White Win Novikova Daria 1992.89
7 Black Loss Yusupmurzin Danila 2243.04
8 Black Win Stulova Veronika 2027.42
9 White Loss Shiryaevskaya Daria 2102.71
Youth Russian Championship, group A,B,D,E
Date 2018-03-30 Rating 1837.33
Round Color Result Opponent
B1 White Loss Dyachkov Nikita 2226.59
B2 Black Loss Makhin Matvei 1841.11
B3 White Win Mukhanov Semen 1676.15
B4 Black Loss Nebolsin Aleksei 2170.12
B5 Black Loss Bykov Dmitrii 1860.02
B6 Black Win Reznik Grigorii 1919.75
B7 Black Win Troitsky Vsevolod 1988.75
B8 Black Loss Kuvaev Vyacheslav 1947.05
B9 White Loss Arzybov Vladislav 2009.69
Larix Children tournament 2018
Date 2018-01-28 Rating 1833.73
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Reznik Grigorii 1925.10
4 Black Loss Epifanov Evgenii 2019.48
6 White Draw Kuvaev Vyacheslav 1938.40
8 Black Loss Savvateev Mikhail 1988.72
9 Black Loss Fokichev Egor 1885.69
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2018-01-05 Rating 1834.42
Round Color Result Opponent
1 White Loss Yusupmurzin Danila 2244.59
2 Black Win Semenov Andrei 1686.89
3 Black Win Novikova Daria 1946.13
4 White Win Stulova Kristina 2163.52
5 White Loss Porokhina Ekaterina 2100.84
6 Black Loss Yusupmurzina Darya 2206.37
7 White Win Agarkov Dmitrii 1779.00
Youth Championship of Konoshsky region
Date 2017-12-15 Rating 1832.12
Round Color Result Opponent
1 White Loss Dyachkov Nikita 2234.65
2 White Win Turabov Egor 1456.05
3 White Loss Shabanov Ruslan 2148.13
4 Black Win Simanovskaia Anastasia 1573.09
5 White Win Fokicheva Anna 1811.69
6 Black Loss Naumov Egor 1960.11
7 White Win Bezrukov Timofei 1754.90
8 White Loss Stoyanov Kirill 2085.70
Poduga Cup 2017
Date 2017-11-30 Rating 1830.03
Round Color Result Opponent
1.1 White Win Startsev Maksim 1766.24
1.2 Black Win Startsev Maksim 1766.24
2.1 Black Loss Stoyanov Kirill 2085.64
2.2 Black Loss Stoyanov Kirill 2085.64
The 26th Russian Championship, First League
Date 2017-11-09 Rating 1826.41
Round Color Result Opponent
1 White Loss Dyachkov Nikita 2232.99
2 White Win Porokhina Ekaterina 2100.06
3 White Loss Salnikova Nonna 2212.84
4 White Loss Shabanov Ruslan 2143.58
5 White Loss Sadova Taisia 2144.89
6 Black Loss Kachaeva Ilona 2012.28
7 White Loss Noskov Pavel 1773.82
8 White Win Sidorov Mikhail 1910.57
9 White Loss Sonina Marina 1901.88
Youth Championship of Arkhangelsk region
Date 2017-07-28 Rating 1810.31
Round Color Result Opponent
1 White Win Kazantsev Konstantin 1674.76
2 Black Loss Yusupmurzin Danila 2206.79
3 White Win Shangina Alexandra 1891.17
4 White Loss Porokhina Ekaterina 2091.36
5 White Loss Novikova Daria 1936.82
7 Black Loss Kuznetsov Artem 1896.15
9 White Loss Vohtomina Vladislava 2149.82
Youth Russian Championship, group C
Date 2017-03-30 Rating 1793.14
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Danilin Ivan 2456.50
2 White Loss Dyachkov Nikita 2237.91
3 White Win Bykov Dmitrii 1830.38
4 Black Win Talanov Nikita 1650.42
5 White Loss Reznik Grigorii 1933.17
6 Black Loss Arzybov Vladislav 1956.43
7 Black Loss Metreveli Maksim 2251.99
8 Black Win Dik Kirill 1729.91
9 White Draw Fedoseyev Arseniy 2161.38
11 Black Loss Gromov Danila 2016.92
12 White Loss Stoyanov Kirill 2083.02
13 White Loss Kuvaev Vyacheslav 1884.34
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2017-01-05 Rating 1780.10
Round Color Result Opponent
1 White Loss Kozlova Viktoriia 1990.86
2 White Loss Makhina Alla 1838.76
3 White Win Agarkov Dmitrii 1699.94
4 White Draw Tsehanovich Valeria 1914.96
5 White Win Popova Daria 1830.15
6 White Loss Vohtomina Vladislava 2133.45
7 White Loss Shiryaevskaya Daria 2069.27
Youth World Championship
Date 2016-08-13 Rating 1755.18
Round Color Result Opponent
D1 Black Loss Murumaa Mathias 1831.19
D10 Black Loss Moisto Mairon 1853.84
D11 Black Loss Prokopyev Andrei 1877.37
DH2 Black Loss Narva Jaan Oskar 1907.25
DH4 White Loss Zhang Tianyi 2128.48
DH5 Black Loss Pukk Martin 1606.26
DH6 White Win Sonina Marina 1806.27
DH7 Black Loss Aasav Jaak Andero 1867.88
DH8 Black Loss Tolstoguzova Daria 1895.36
DH9 White Loss Stoyanov Egor 1879.87
Youth Championship of Arkhangelsk region
Date 2016-07-29 Rating 1755.49
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Karpov Fyodor 2181.11
2 Black Win Vasilieva Ekaterina 1582.21
3 Black Loss Vohtomina Vladislava 2122.26
4 White Loss Shelginskih Mikhail 1844.40
5 Black Win Kulin Maxim 1819.51
6 White Win Agarkov Dmitrii 1690.60
7 White Win Lapin Ivan 1910.98
8 White Loss Litvinova Yulia 2195.81
9 Black Loss Tsehanovich Valeria 1900.97
Youth Russian Championship, group C
Date 2016-03-30 Rating 1748.66
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Stoyanov Egor 1827.68
2 White Win Gromov Danila 1955.96
3 Black Loss Valinkin Andrei 1863.67
4 White Win Burtsev Peter 1918.01
5 Black Loss Mityagin Anton 1924.46
6 White Loss Epifanov Evgenii 1965.61
7 White Loss Nebolsin Aleksei 2148.23
8 White Loss Prokopyev Andrei 1856.76
9 Black Loss Reznik Grigorii 1963.04
10 White Win Kutarev Nikita 1729.33
12 Black Win Shabanov Ivan 1665.47
13 White Win Mamin Pavel 1515.56
The Championship of Arkhangelsk region
Date 2016-01-05 Rating 1739.62
Round Color Result Opponent
1 White Loss Stoyanov Egor 1797.59
2 White Loss Naumov Egor 1878.06
3 Black Win Vostriakova Yulia 1612.15
4 White Loss Tsehanovich Daria 1662.79
5 White Loss Stoyanov Egor 1797.59
6 Black Loss Prokopyev Andrei 1831.33
7 White Loss Pastuhov Ruslan 1772.13
8 Black Win Tsehanovich Daria 1662.79