Liu Jinfeng, China - Renju Rating

Liu Jinfeng (刘晋峰)

Place: Tianjin, China

Rating: 2121.56, Std: 85.56, Rank: 453

First game: 2019-12-15, Last game: 2023-04-22

Top rating: 2134.53 (2020-12-16)

Games: 41, Wins: 16, Draws: 9, Losses: 16

Gy1: 11, Gy2: 21, Gy5: 41

WED 2023 Beijing Renju Tournament
Date 2023-04-22 Rating 2121.56
Round Color Result Opponent
1 Black Draw Zhang Shichao 2125.79
2 White Loss Zhang Nan 1949.96
3 Black Win Nie Hehong 1798.15
4 Black Loss Wang Weishi 2195.77
5 Black Win Ti Zeqing 2056.39
Tianjin Tianyuan Cup Renju Invitational Tournament 2023
Date 2023-04-09 Rating 2122.12
Round Color Result Opponent
2 Black Loss Liu Jie 2409.28
3 Black Win Xu Zhihan 2164.43
4 Black Win Li Jie 2021.20
5 Black Loss Zhu Minghui 2101.74
6 White Win Liang Jinsheng 1966.94
7 White Loss Ma Hongzhou 2295.94
Chinese National Team Championship 2021, First round (online)
Date 2022-01-09 Rating 2133.09
Round Color Result Opponent
1 Black Draw Gu Jian 1939.74
Chinese National Team Championship 2021, Qualification (online)
Date 2022-01-08 Rating 2133.14
Round Color Result Opponent
1 Black Win Wang Bingxiang 1939.48
2 Black Draw Wu Di 2572.95
3 Black Loss Zhang Xiaojian 2420.73
4 White Draw Meng Jiehuan 2481.70
2021 Beijing Autumn Tournament
Date 2021-10-16 Rating 2131.16
Round Color Result Opponent
A1 White Loss Kang Zhifei 2094.93
A2 Black Win Jin Ge 1874.48
A3 White Loss Liu Jie 2429.97
A4 Black Win Zhang Meizhen 1912.61
A5 Black Loss Ma Chenzhi 2326.42
Tianjin Renju Invitational Tournament 2021
Date 2021-05-22 Rating 2133.62
Round Color Result Opponent
1 White Win Ding Zhiyang 2058.55
2 Black Draw Xiao Yikang 2081.03
3 Black Win Wang Chunxu 1950.20
4 White Win Li Zemin 1914.13
5 White Draw Wei Qiang 2299.98
6 Black Loss Yang Tingyu 2483.97
7 Black Loss Han Ning 1938.38
Chinese National Championship 2020, Men Group (online)
Date 2020-12-16 Rating 2134.53
Round Color Result Opponent
1 White Loss Yang Tingyu 2486.62
2 White Win Wang Penghao 2021.26
3 Black Draw Wu You 2223.89
4 White Draw Dong Xinwu 2131.13
5 White Loss Zhu Tianyi 2465.57
6 White Win Xu Chenqin 1769.10
7 White Loss Xu Yikuan 2405.46
2019 (1st) Beijing Renju Championship
Date 2019-12-15 Rating 2132.50
Round Color Result Opponent
1 White Win Ma Hongzhou 2310.96
2 Black Loss Yang Tingyu 2458.26
3 Black Win Guo Song 2031.68
4 Black Draw Li Yilong 2048.70
5 Black Loss Zhang Shichao 2121.75
6 Black Win Zhou Wentao 1870.70