Fan Xingcen, China - Renju Rating

Fan Xingcen (樊星岑)

Place: Shanghai, China

Rating: 2474.39, Std: 128.11, Rank: 90

First game: 2004-08-20, Last game: 2020-12-20

Top rating: 2482.93 (2018-11-25)

Games: 133, Wins: 63, Draws: 28, Losses: 42

Gy1: 0, Gy2: 7, Gy5: 39

The Third Anji World Renju Open
Date 2020-12-20 Rating 2474.39
Round Color Result Opponent
1 White Win Qiu Yujin 2310.06
2 Black Draw Yu Yajun 2296.68
3 Black Win Yin Jiamiao 2347.67
4 White Loss He Qifa 2519.78
5 White Win Xie Weixiang 2505.12
6 White Loss Liu Chao 2337.20
7 Black Win Wu Di 2544.37
4th National Mind Sports Games of China, Men
Date 2019-11-13 Rating 2462.74
Round Color Result Opponent
1 Black Win Xu Jiaqi 2312.82
2 White Loss Huang Shengming 2517.40
3 White Win Yao Zhaoxian 1946.84
4 White Draw Liu Yang 2525.33
5 Black Loss Cao Dong 2701.33
6 White Loss Chen Xin 2378.56
7 White Loss Hu Yu 2390.70
8 White Win Zhang Yandi 2076.50
9 White Win Chen Zhuoxian 1899.79
Chinese National Team Championship 2019, Men Group
Date 2019-05-04 Rating 2475.44
Round Color Result Opponent
1 White Loss Xi Zhenyang 2640.81
2 White Loss Yang Tingyu 2448.71
3 Black Win Chen Lejian 1791.69
4 White Win Lan Zhiren 2627.21
5 White Win Cai Dinghui 2035.70
6 White Loss Qi Guan 2749.95
7 White Win Yin Licheng 2437.50
SOPAI Cup
Date 2018-11-25 Rating 2482.93
Round Color Result Opponent
1 White Win Ling Shijie 2348.83
2 Black Win Liu Yang 2551.23
3 White Draw Xie Weixiang 2501.01
4 Black Loss Nakayama Tomoharu 2770.37
5 White Loss Zhu Tianyi 2443.99
6 Black Draw Wu Zhiqin 2482.09
7 White Win Liu Xun 2412.05
8 Black Win Qiu Yujin 2348.27
9 White Win Ma Hongzhou 2329.62
Chinese National Team Championship 2018
Date 2018-04-07 Rating 2472.64
Round Color Result Opponent
1 Black Win Zhan Liyang 2072.75
2 White Loss Chen Jing 2624.07
3 Black Win Jiang Qiwen 2624.01
4 White Draw Shi Xiaolin 2458.25
5 White Draw Meng Jiehuan 2440.50
6 Black Draw Gu Jichun 2294.41
7 Black Loss Cao Dong 2728.96
Chinese National Team Championship 2017
Date 2017-04-04 Rating 2456.01
Round Color Result Opponent
2 Black Draw Shi Xiaolin 2455.95
3 White Draw Xi Zhenyang 2547.97
4 Black Win Li Bo 1943.40
5 White Loss Mei Fan 2640.09
6 White Draw Zhong Baogui 2013.31
7 White Win Ma Hongzhou 2354.90
Chinese National Open 2016, Men Group
Date 2016-06-11 Rating 2445.84
Round Color Result Opponent
1 White Win Wang Zhaofeng 2001.02
2 White Draw Liu Yang 2543.33
3 Black Draw Lan Zhiren 2585.77
4 White Win Ma Hongzhou 2335.53
5 Black Draw Xi Zhenyang 2522.26
6 White Loss Jiang Qiwen 2593.26
7 Black Draw Gao Cong 2502.25
Chinese National Championship 2015, Men Group
Date 2015-05-24 Rating 2414.61
Round Color Result Opponent
1 White Win Fang Zilu 2016.90
2 Black Win Liu Chao 2427.64
3 Black Loss Jiang Qiwen 2535.09
4 White Win Wang Zihao 2012.74
5 Black Loss Mei Fan 2585.68
6 White Loss Xu Jianxin 2473.19
7 Black Draw Chen Xin 2367.74
8 White Win Ren Jihang 2309.38
9 White Loss Lan Zhiren 2582.79
Chinese National Open 2015, Men Group
Date 2015-04-06 Rating 2411.81
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Li Haoran 2338.88
2 White Win Liu Peng 2180.32
3 Black Win Wang Lei 1853.60
4 Black Loss Chen Xin 2370.72
5 White Win Wang Qiangqiang 1960.12
6 White Draw Jiang Qiwen 2530.78
7 Black Loss Xue Wenxi 2487.71
8 Black Loss Huang Shengming 2524.22
9 White Win Liu Yang 2471.59
Chinese National Championship 2014, Men Group Final
Date 2014-10-07 Rating 2412.46
Round Color Result Opponent
R Black Loss Lan Zhiren 2559.59
Chinese National Championship 2014, Men Group A
Date 2014-10-06 Rating 2412.49
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Gao Cong 2470.67
2 Black Win Yu Jianghai 1661.58
3 White Draw Gong Sheng 2585.25
4 Black Draw Mei Fan 2550.74
5 Black Loss Chen Jing 2622.47
6 White Win Liu Xilian 2140.72
7 Black Win Zou Jialai 2101.66
Chinese National Championship 2013, Men Group Final
Date 2013-10-06 Rating 2419.20
Round Color Result Opponent
R Black Win Xi Zhenyang 2446.36
Chinese National Championship 2013, Men Group A
Date 2013-10-05 Rating 2419.18
Round Color Result Opponent
1 Black Win Xie Weixiang 2369.41
2 White Loss Gu Wei 2488.24
3 White Draw Li Yi 2685.72
4 Black Win Luo Zihuang 1816.83
5 White Loss Qi Guan 2678.97
6 White Win He Jun 2130.69
7 Black Loss Qiu Yunfei 2489.90
2012 Christmas LianHuan Tournament
Date 2012-12-22 Rating 2413.90
Round Color Result Opponent
1 Black Win Zhang Yu 2122.86
2 Black Win Li Yang 2030.27
3 Black Win Gao Cong 2420.12
4 White Loss Li Yi 2682.95
5 Black Loss Li Jie 2103.50
Chinese National Championship 2012, Men Group
Date 2012-10-06 Rating 2414.00
Round Color Result Opponent
1 Black Win Hong Shiguang 2269.40
2 White Loss Gu Wei 2507.62
3 White Win Cai Xinyu 2017.71
4 Black Loss Zhou Keding 2467.31
5 Black Draw Huang Jin-xian 2524.33
6 Black Win Kang Haining 1937.83
7 White Win Dai Yuxuan 2182.31
8 Black Draw Lan Zhiren 2546.26
9 White Loss Lu Hai 2538.13
Chinese National Team Championship 2008
Date 2008-06-09 Rating 2430.43
Round Color Result Opponent
1 Black Draw Mu Rui 2009.90
2 Black Loss Gu Wei 2497.22
3 Black Win Guo Chengri 1722.15
4 White Win Gong Sheng 2388.17
5 White Win Wang Yelin 2195.08
The 9th Shanghai Friendship Cup invitational tournament
Date 2008-03-23 Rating 2432.19
Round Color Result Opponent
Black Win Ge Lingfeng 2440.23
The 5th Zhejiang Invitational tournament
Date 2007-10-13 Rating 2429.67
Round Color Result Opponent
1 White Win Xue Wenxi 2343.41
2 Black Win Dai Xiaohan 2493.59
3 White Loss Wu Di 2665.96
4 White Loss Li Qiang 2134.01
5 Black Draw Yi Haili 2332.80
6 White Win Bao Chunzhi 2010.85
7 Black Loss Mei Fan 2419.90
8 White Win Li Lei 2321.72
Chinese National Championship 2007
Date 2007-10-06 Rating 2429.72
Round Color Result Opponent
1 Black Draw Huang Shengming 2424.12
2 Black Win Lyu Caichao 2101.57
3 White Win Duan Ran 2351.68
4 Black Win Yue Yangyang 2129.21
5 White Win Tan Xinlin 2415.03
6 Black Draw Huang Yufeng 2466.87
7 Black Loss Zhu Jianfeng 2512.52
8 Black Draw Ge Lingfeng 2441.60
9 White Draw Li Yi 2535.49
The 5th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
Date 2007-05-03 Rating 2419.45
Round Color Result Opponent
Q Black Win Yi Yishen 1925.43
The 2nd Zhejiang invitational tournament
Date 2004-08-20 Rating 2350.51
Round Color Result Opponent
1 White Loss Li Qiang 2057.54
2 Black Win Zhang Weiguo 1799.16
3 White Win Chen Pincai 2045.48
4 Black Win Yu Manjiang 2442.51
5 Black Win Wang Ying 2185.57
6 Black Loss Xue Wenxi 2337.16
7 White Draw Gong Sheng 2258.54
8 Black Win Chen Lin 2428.85
9 Black Loss Zhu Jianfeng 2502.03