Kawaai Hitoshi (川合仁)

Place: Saitama, Japan

Rating: 1911.92, Rank: 640

First game: 2020-06-21, Last game: 2022-04-10

Top rating: 1929.99 (2020-08-10)

Games: 76, Wins: 20, Draws: 6, Losses: 50

Gy1: 26, Gy2: 72, Gy5: 76

39 Kanto Shineisen Tournament
Date 2022-04-10 Rating 1911.92
Round Color Result Opponent
1 White Win Fujikawa Masaki 2100.97
2 White Loss Saito Shigetoshi 1949.02
3 White Draw Tomobe Katsuhiro 2095.02
4 White Loss Suzuki Yoshitaka 2020.26
5 White Loss Iwano Fumio 2080.96
Kyushu Shinjinousen Tournament 2022
Date 2022-03-13 Rating 1912.09
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Shimura Hiroki 1952.80
2 White Win Hayata Shinnosuke 1654.29
3 Black Loss Yamane Tomohiro 2008.61
4 White Win Morishita Hiroyoshi 1498.29
13th Tohoku Championship
Date 2021-12-12 Rating 1916.27
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Inoue Fumiya 2416.81
2 Black Loss Maruta Hiroki 2204.64
3 White Loss Ishitani Shin-ichi 2276.52
4 White Loss Miyamoto Syunju 2207.09
53 Kyoto Classified Tournament
Date 2021-11-13 Rating 1918.64
Round Color Result Opponent
A1 Black Loss Ide Daisuke 1934.84
A2 Black Win Taniguchi Ren 1778.79
A3 White Win Tokonami Shota 1940.19
A4 White Loss Kito Shinichi 2114.13
A5 Black Loss Tanaka Shotaro 2191.10
A6 Black Win Toyo Koryu 1915.65
61 Suiseisen Tournament 1st round
Date 2021-09-23 Rating 1921.13
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Kato Shota 2024.08
2 Black Draw Shimura Hiroki 1939.60
3 White Loss Yokoyama Shota 2370.82
4 Black Win Shibano Ryunosuke 2052.48
38 Kanto Championship
Date 2021-08-08 Rating 1922.42
Round Color Result Opponent
4 Black Loss Yokoyama Shota 2370.76
5 White Loss Maruta Hiroki 2198.70
6 Black Win Nishizawa Aoi 2134.44
59th Meijinsen Qualification Kanto area 1st round
Date 2021-05-09 Rating 1921.38
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Fujita Maiko 2280.88
2 White Loss Inoue Fumiya 2398.19
3 White Loss Maruta Hiroki 2181.25
4 White Loss Yoshimoto Yuta 2155.07
Chugoku Championship
Date 2021-04-25 Rating 1921.80
Round Color Result Opponent
1 White Loss Kawano Takahisa 2420.84
3 White Loss Yamane Tomohiro 1994.14
4 White Loss Matsuura Hiroshi 2353.37
38 Kanto Shineisen Tournament
Date 2021-04-11 Rating 1922.78
Round Color Result Opponent
1 White Win Shibata Satoru 1739.62
2 White Loss Nishizawa Aoi 2150.18
3 White Loss Matsuda Shoma 2108.26
4 White Win Kasahara Reiko 1635.16
5 White Win Shimura Hiroki 1918.33
16th All Japan Championship
Date 2021-03-28 Rating 1923.29
Round Color Result Opponent
1 White Loss Inoue Fumiya 2394.98
2 White Loss Suenaga Daiki 2208.14
3 White Loss Maruta Hiroki 2172.27
4 Black Win Maruta Koji 2045.41
5 Black Loss Yoshimoto Yuta 2152.31
6 Black Loss Ishitani Shin-ichi 2286.87
52 Kyoto Classified Tournament
Date 2020-11-23 Rating 1928.50
Round Color Result Opponent
A1 White Loss Tanaka Shotaro 2179.04
A2 White Loss Suenaga Daiki 2209.77
A3 White Win Kito Shinichi 2096.21
A4 White Win Shimura Hiroki 1904.08
A5 Black Loss Ide Daisuke 1940.45
Kyushu Championship
Date 2020-11-22 Rating 1928.52
Round Color Result Opponent
1 Black Win Kurakake Mataichi 1566.77
2 Black Loss Yamane Tomohiro 1985.66
4 Black Loss Kuga Akio 2325.40
5 Black Loss Kawamoto Shoma 2299.05
21 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
Date 2020-11-15 Rating 1928.89
Round Color Result Opponent
1 Black Win Maruta Koji 2040.09
2 Black Loss Fujita Maiko 2289.86
3 Black Loss Maruta Hiroki 2173.57
4 Black Draw Kishimoto Shogo 2084.51
60 Suiseisen Tournament 1st round
Date 2020-09-13 Rating 1929.65
Round Color Result Opponent
1 Black Win Iwano Fumio 2076.44
2 Black Loss Nagasoe Hiroki 2538.86
3 White Loss Kato Shota 2018.96
4 White Loss Kito Shinichi 2102.36
37 Kanto Championship
Date 2020-08-10 Rating 1929.99
Round Color Result Opponent
1 White Loss Ishitani Shin-ichi 2304.71
2 White Win Shimura Hiroki 1883.48
3 Black Draw Ito Midori 1708.72
4 White Win Kasahara Reiko 1640.73
5 White Draw Maruta Hiroki 2174.83
6 Black Draw Kato Yasuhiro 2009.21
58 Meijinsen Qualification East Japan area 2nd round
Date 2020-07-19 Rating 1929.19
Round Color Result Opponent
1 White Loss Tamada Yoichi 2452.61
2 Black Loss Ono Takayuki 2323.31
3 Black Loss Maruta Hiroki 2173.85
4 White Loss Fujita Maiko 2294.62
5 Black Loss Inoue Fumiya 2366.29
58 Meijinsen Qualification Kanto area 1st round
Date 2020-06-21 Rating 1929.26
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Maruta Hiroki 2171.25
2 White Loss Kishimoto Shogo 2092.67
3 White Win Iwano Fumio 2081.35
4 White Loss Fujita Maiko 2293.08