Liu Xiangbo, China - Renju Rating

Liu Xiangbo (刘相伯)

Place: Zhenjiang, China

Rating: 2101.94, Std: 122.31, Rank: 491

First game: 2022-02-05, Last game: 2023-01-26

Top rating: 2101.94 (2023-01-26)

Games: 14, Wins: 8, Draws: 0, Losses: 6

Gy1: 7, Gy2: 14, Gy5: 14

“Chinese New Year” Zhenjiang Renju Open Tournament 2023
Date 2023-01-26 Rating 2101.94
Round Color Result Opponent
1 Black Win Xu Xiya 1854.25
2 Black Loss Zhang Xiaoxia 2420.44
3 Black Win Zha Jintian 1820.32
4 White Win Zhou Zequn 1886.01
5 White Win Zheng Wei 2046.48
6 White Win Yu Zhenlin 2209.83
7 White Loss Zha Quanning 2380.93
“Chinese New Year” Zhenjiang Internal Competition 2022
Date 2022-02-05 Rating 2066.38
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Lan Yang 2234.33
2 Black Win Min Chen 1614.93
3 Black Loss Yu Zhenlin 2201.86
4 Black Loss Zheng Wei 2029.88
5 Black Win Zha Jintian 1806.82
6 Black Win Xu Shihan 1945.19
7 Black Loss Hou Jun 2176.68