Liu Xiangbo, China - Renju Rating

Liu Xiangbo (刘相伯)

Place: Zhenjiang, China

Rating: 2096.77, Std: 111.32, Rank: 450

First game: 2022-02-05, Last game: 2023-01-26

Top rating: 2096.77 (2023-01-26)

Games: 14, Wins: 8, Draws: 0, Losses: 6

Gy1: 7, Gy2: 14, Gy5: 14

“Chinese New Year” Zhenjiang Renju Open Tournament 2023
Date 2023-01-26 Rating 2096.77
Round Color Result Opponent
1 Black Win Xu Xiya 1851.99
2 Black Loss Zhang Xiaoxia 2411.51
3 Black Win Zha Jintian 1817.55
4 White Win Zhou Zequn 1883.56
5 White Win Zheng Wei 2041.73
6 White Win Yu Zhenlin 2201.52
7 White Loss Zha Quanning 2368.22
“Chinese New Year” Zhenjiang Internal Competition 2022
Date 2022-02-05 Rating 2061.34
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Lan Yang 2225.69
2 Black Win Min Chen 1612.96
3 Black Loss Yu Zhenlin 2193.91
4 Black Loss Zheng Wei 2025.39
5 Black Win Zha Jintian 1804.05
6 Black Win Xu Shihan 1941.91
7 Black Loss Hou Jun 2167.80