Hu Jiayi, China - Renju Rating

Hu Jiayi (胡家祎)

Place: Beijing, China

Rating: 1934.10, Std: 109.09, Rank: 718

First game: 2022-07-10, Last game: 2023-04-22

Top rating: 1934.10 (2023-04-22)

Games: 17, Wins: 8, Draws: 0, Losses: 9

Gy1: 3, Gy2: 17, Gy5: 17

WED 2023 Beijing Renju Tournament
Date 2023-04-22 Rating 1934.10
Round Color Result Opponent
Y2 Black Win Lin Muzhou 1849.00
Y3 White Win Liu Yisheng 1856.22
Y4 White Loss Yu Xiaomi 2143.34
World Renju Youth Cup (online) D Group
Date 2022-07-18 Rating 1922.97
Round Color Result Opponent
1 Black Win Liang Jia Ming 1464.71
2 White Loss Li Zihan 1956.20
3 Black Win Li Yuening 2009.82
4 Black Win Ng Chon Hou 1884.78
5 White Loss Guo Junyi 2036.41
6 Black Win Li Zirui 1966.88
7 Black Loss Deng Yushu 1982.85
8 Black Win Ung Ngai Chi 1795.85
9 White Loss Feng Lyuchi 2065.53
YWC2022 Beijing Warmup Tournament
Date 2022-07-10 Rating 1922.35
Round Color Result Opponent
1 Black Win Yan Jingyi 1854.61
2 White Loss Ma Chenzhi 2349.03
3 Black Loss Liu Shuzheng 2111.68
4 Black Loss Wang Yiqi 1822.22
5 White Loss Deng Yushu 1982.39