Olyunin Sergey, Russian Renju Association - Renju Rating

Olyunin Sergey

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Rating: 2289.22, Std: 332.36, Rank: -

First game: 1992-10-03, Last game: 2002-09-29

Top rating: 2289.22 (2002-09-29)

Games: 159, Wins: 67, Draws: 14, Losses: 78

Gy1: 0, Gy2: 0, Gy5: 0

Wettercupen
Date 2002-09-29 Rating 2289.22
Round Color Result Opponent
2 White Win Nyberg Bengt 1964.81
3 White Draw Karlsson Stefan 2508.53
F58 White Loss Karlsson Irene 2121.91
F78 Black Win Gaulitz Joachim 2357.58
X Nizhny Novgorod cup - 99
Date 1999-06-03 Rating 2263.42
Round Color Result Opponent
White Win Lonin Alexander 2092.97
Black Win Chizhkina Yelena 2185.45
White Win Chizhkina Yelena 2185.45
Nizhny Novgorod - Open
Date 1999-03-14 Rating 2255.38
Round Color Result Opponent
4 White Win Ivanov Alexey 2116.13
5 White Draw Kozhin Mikhail 2537.08
6 Black Loss Skuridin Alexey 2389.68
7 White Loss Sinyov Igor 2523.49
8 Black Loss Gorshenkov Artur 2113.45
9 Black Win Provorov Yury 2035.81
13 Nizhny Novgorod championship
Date 1998-12-25 Rating 2249.41
Round Color Result Opponent
White Win Petrovsky Dmitri 2260.88
White Loss Shatunov Alexander 2033.64
White Loss Skuridin Alexey 2392.59
VII Russian Championship, First League
Date 1998-11-13 Rating 2248.00
Round Color Result Opponent
2 White Draw Salnikov Pavel 2410.91
3 Black Win Skuridin Alexey 2392.82
4 White Loss Makarov Pavel 2377.28
5 Black Draw Krasnonosov Dmitry 2366.06
6 White Loss Tarannikov Yuriy 2469.29
7 Black Win Shevelyov Sergey 2299.49
8 White Loss Taiblin Yuriy 2301.43
9 White Loss Radzevelyuk Alexander 2270.99
11 White Win Leshukova Anastasia 2098.22
XII Nizhny Novgorod championship
Date 1997-12-15 Rating 2224.00
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Skuridin Alexey 2442.67
7 Black Loss Rusin Vladislav 2362.48
VI Russian Championship, First League
Date 1997-10-31 Rating 2222.53
Round Color Result Opponent
1 White Loss Sinyov Igor 2504.40
2 White Win Shevelyov Sergey 2228.63
3 Black Loss Rusin Vladislav 2353.79
4 Black Loss Salnikova Nonna 2097.43
5 White Win Nogovitsin Sergey 2039.77
6 White Win Lebedeva Yelena 2068.42
8 Black Win Sirategyan Karen 2198.05
9 White Loss Smirnov Sergey 2315.56
10 White Win Volkov Sergey 2124.48
11 White Loss Radzevelyuk Alexander 2256.99
World Championship BT
Date 1997-08-06 Rating 2220.31
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Lunkin Vitaly 2158.29
2 Black Win Filinov Vladimir 2265.87
3 White Win Barykin Victor 2268.34
4 White Loss Makarov Pavel 2291.64
5 White Draw Semyonov Vladimir 2218.53
6 White Win Moiseyev Kirill 2189.82
7 White Win Smirnov Sergey 2313.38
8 White Loss Fedorkin Oleg 2393.94
9 White Loss Kashihara Akihiko 2308.08
Volga
Date 1997-07-27 Rating 2219.62
Round Color Result Opponent
2 White Win Petrovsky Dmitri 2221.59
3 White Loss Soosõrv Ants 2498.53
4 Black Loss Kozhin Mikhail 2486.77
7 Black Loss Skuridin Alexey 2447.26
Nizhny Novgorod Open
Date 1997-03-16 Rating 2210.93
Round Color Result Opponent
2 White Loss Krasnonosov Dmitry 2404.18
3 Black Win Provorov Yury 2006.69
7 White Loss Petrovsky Dmitri 2209.93
9 White Win Shevelyov Sergey 2190.94
XI Nizhny Novgorod championship - 1996
Date 1996-12-25 Rating 2205.90
Round Color Result Opponent
3 Black Loss Skuridin Alexey 2421.83
5 Black Win Skuridina Olga 1946.82
6 White Win Gorshenkov Artur 2139.86
7 White Win Tsaryov Viktor 1917.43
8 White Win Rusin Vladislav 2275.81
9 White Draw Petrovsky Dmitri 2202.06
V Russian Championship, First League
Date 1996-11-09 Rating 2199.21
Round Color Result Opponent
1 White Win Rodin Maxim 2105.47
2 White Draw Tarannikov Yuriy 2366.01
3 Black Win Golosov Viktor 2230.68
4 White Loss Mikhailov Alexander 2430.73
5 White Draw Salnikov Pavel 2384.67
6 Black Loss Filippov Sergey 2302.98
7 White Win Ses Pavel 2168.17
8 White Win Metreveli Irina 2179.95
9 White Loss Kabanov Dmitri 2339.39
10 White Draw Semyonov Vladimir 2250.76
Youth World Championship
Date 1996-08-05 Rating 2174.51
Round Color Result Opponent
A2 Black Loss Klimashin Alexander 2397.66
A4 White Loss Melnikov Sergey 2224.54
A6 Black Loss Sushkov Vladimir 2225.30
A8 White Loss Tuvikene Margus 2367.59
Russian open team championship
Date 1996-05-04 Rating 2159.69
Round Color Result Opponent
White Loss Kosintsev Dmitry 1935.44
Black Loss Alexandrov Gennady 2200.40
White Loss Filinov Vladimir 2316.03
White Loss Makarov Pavel 2213.63
White Loss Smirnov Sergey 2281.82
White Win Kosintsev Dmitry 1935.44
Black Draw Semyonov Vladimir 2269.01
Black Win Makarov Pavel 2213.63
IV Russian Championship, First League
Date 1995-11-11 Rating 2149.03
Round Color Result Opponent
1 Black Win Nyrkov Anatoly 1910.77
2 Black Win Sotnikov Mikhail 2100.33
5 White Win Makarov Pavel 2213.18
6 Black Win Ermakov Oleg 2013.91
7 White Loss Ilyin Dmitry 2468.84
8 Black Draw Smirnov Sergey 2275.89
9 White Loss Milevsky Alexander 2318.54
10 Black Loss Skuridin Alexey 2390.81
11 Black Loss Alexandrov Victor 2352.63
North regional tournament
Date 1995-09-27 Rating 2143.39
Round Color Result Opponent
3 White Loss Skuridin Alexey 2387.88
4 White Win Shavarin Mikhail 2140.04
5 White Win Volkov Sergey 2060.74
6 White Draw Metreveli Irina 2181.04
8 White Loss Reibandt Vitaly 1928.40
9 White Win Varakin Pavel 2022.86
Nevka-95
Date 1995-05-02 Rating 2121.61
Round Color Result Opponent
White Loss Klimashin Alexander 2279.98
White Loss Volkov Sergey 2061.76
White Loss Volkov Sergey 2061.76
White Win Ses Pavel 2087.85
White Loss Radzevelyuk Alexander 2226.65
Nizhny Nogorod open-1995
Date 1995-03-19 Rating 2119.58
Round Color Result Opponent
4 White Loss Skuridin Alexey 2378.98
7 White Loss Taiblin Yuriy 2130.03
8 White Win Lunkin Vitaly 2174.59
9 Black Loss Radzevelyuk Alexander 2222.54
IX Nizhny Novgorod championship
Date 1994-12-25 Rating 2118.47
Round Color Result Opponent
2 Black Win Antonov Andrey 1907.09
3 White Loss Shavarin Mikhail 2139.10
4 White Win Skuridina Olga 1940.06
5 White Loss Skuridin Alexey 2371.98
6 White Loss Gorshenkov Artur 2184.68
7 White Win Antonov Andrey 1907.09
8 White Win Shavarin Mikhail 2139.10
9 Black Win Skuridina Olga 1940.06
10 Black Loss Skuridin Alexey 2371.98
III Russian Championship, First League
Date 1994-11-12 Rating 2117.08
Round Color Result Opponent
1 White Loss Zharinov Andrey 1806.38
2 White Win Mirkin Sergey 1986.60
3 White Loss Krasnonosov Dmitry 2318.10
4 Black Win Vodolazsky Konstantin 1918.26
5 White Win Fedorkin Oleg 2273.29
6 Black Win Pavinich Andrey 2114.95
7 White Win Kabanov Dmitri 2250.01
8 Black Loss Mikhailov Nikolay 2414.11
9 White Loss Filippov Sergey 2229.65
11 White Loss Ilyin Dmitry 2402.42
Centre regional tournament
Date 1994-07-31 Rating 2108.32
Round Color Result Opponent
5 White Win Taiblin Yuriy 2061.90
8 Black Draw Kabanov Dmitri 2239.80
9 White Loss Skuridin Alexey 2359.58
VII Nizhny Novgorod cup
Date 1994-05-29 Rating 2101.03
Round Color Result Opponent
White Loss Antonov Andrey 1918.04
White Win Antonov Andrey 1918.04
Black Win Antonov Andrey 1918.04
White Win Skuridina Olga 1922.60
White Win Skuridina Olga 1922.60
Black Loss Skuridina Olga 1922.60
Black Win Skuridina Olga 1922.60
f1 White Loss Skuridin Alexey 2352.94
f2 Black Loss Skuridin Alexey 2352.94
Nizhny Novgorod Open-1994
Date 1994-03-13 Rating 2095.27
Round Color Result Opponent
2 White Loss Gorshenkov Artur 2190.45
North reginal tournament
Date 1993-09-26 Rating 2087.26
Round Color Result Opponent
3 White Loss Skuridin Alexey 2320.84
4 White Draw Radzevelyuk Alexander 2167.68
7 White Win Taiblin Yuriy 2002.96
8 White Loss Metreveli Irina 2096.80
Oka-93
Date 1993-06-27 Rating 2084.27
Round Color Result Opponent
1 White Loss Salnikova Nonna 2042.74
2 White Loss Skuridin Alexey 2306.69
4 Black Win Metreveli Irina 2085.17
5 White Loss Volkov Sergey 2027.88
6 White Win Salnikova Nonna 2042.74
7 White Win Salnikova Nonna 2042.74
8 Black Loss Metreveli Irina 2085.17
9 Black Win Volkov Sergey 2027.88
VI Nizhny Novgorod cup
Date 1993-06-25 Rating 2084.21
Round Color Result Opponent
c21 White Win Gorshenkov Artur 2168.43
c22 Black Loss Gorshenkov Artur 2168.43
c23 Black Loss Gorshenkov Artur 2168.43
VIII Nizhny Novgorod championship
Date 1992-12-25 Rating 2080.89
Round Color Result Opponent
1 White Win Mirkin Sergey 2015.58
5 White Loss Skuridin Alexey 2301.22
11 Black Loss Filinov Vladimir 2240.09
12 White Loss Skuridin Alexey 2301.22
Volga regional tournament - 92
Date 1992-10-03 Rating 2081.33
Round Color Result Opponent
1 Black Win Rodikov Vitaly 1823.38
10 Black Win Tsaryov Viktor 1986.33