Liu Jiasheng, China - Renju Rating

Liu Jiasheng (刘嘉圣)

Place: Shenzhen, China

Rating: 2189.32, Std: 82.38, Rank: 406

First game: 2023-08-20, Last game: 2023-11-04

Top rating: 2189.32 (2023-11-04)

Games: 25, Wins: 14, Draws: 5, Losses: 6

Gy1: 25, Gy2: 25, Gy5: 25

5th National Mind Sports Games of China, Boy Team
Date 2023-11-04 Rating 2189.32
Round Color Result Opponent
1 Black Draw Shen Yihang 2337.99
2 White Win Li Yilun 1560.19
3 Black Draw Shen Tianyou 2174.24
4 Black Win Nie Hehong 1826.28
5 White Win Zhong Junwei 1884.74
6 White Win Chen Junhao 2088.07
7 Black Draw Zhu Hongming 2290.89
5th National Mind Sports Games of China, Boys
Date 2023-10-31 Rating 2189.04
Round Color Result Opponent
1 Black Win Gong Yuecheng 1860.22
2 White Loss Chen Zengziran 2216.13
3 Black Loss Zhong Junwei 1884.87
4 White Win Chen Jiayi 1854.80
5 Black Win Hao Yuqing 1737.62
6 White Draw Li Zihan 2117.39
7 Black Win Fan Weichen 2285.99
8 White Loss Yang Zixuan 2345.52
9 Black Win Long Xinhua 2107.74
10 Black Draw Zhang Huaijin 2228.48
11 White Win Chen Haoyuan 2306.12
2023 Guangzhou Renju Open Tournament
Date 2023-08-20 Rating 2181.94
Round Color Result Opponent
1 Black Win Lin Hao 1781.39
2 Black Loss Guo Weihua 1964.95
3 White Win Chen Zimin 2210.40
4 White Loss Sun In 2270.28
5 Black Win Chan Wai 1818.65
6 White Win Zheng Guangwen 1978.27
7 Black Loss Cao Shuang 2193.90