Chinese National University Championship 2018, Women Group

Place: Chengdu, China

Start: 2018-06-16, End: 2018-06-18

Rule: Yamaguchi, Games: 42

Round 1
Black Result White
Shen Lanxin 2381.06 1 : 0 2067.31 Jin Meng
Yang Han 1527.13 0 : 1 2082.09 Liu Zhao
He Ziqi 1818.60 0 : 1 2018.79 Peng Lulu
Zhou Yang 1952.33 0 : 1 1931.61 Ma Chen
Lu Lu 1851.96 0 : 1 1925.63 Zhao Yuan
Li Huan 1892.18 1 : 0 1738.02 Xiong Li
Round 2
Black Result White
Liu Zhao 2082.09 0 : 1 2381.06 Shen Lanxin
Jin Meng 2067.31 1 : 0 1527.13 Yang Han
Peng Lulu 2018.79 1 : 0 1892.18 Li Huan
Lu Lu 1851.96 0 : 1 1952.33 Zhou Yang
Ma Chen 1931.61 1 : 0 1925.63 Zhao Yuan
Xiong Li 1738.02 0 : 1 1818.60 He Ziqi
Round 3
Black Result White
Shen Lanxin 2381.06 1 : 0 1818.60 He Ziqi
Jin Meng 2067.31 0.5 : 0.5 2082.09 Liu Zhao
Ma Chen 1931.61 0 : 1 2018.79 Peng Lulu
Zhou Yang 1952.33 1 : 0 1738.02 Xiong Li
Zhao Yuan 1925.63 0.5 : 0.5 1892.18 Li Huan
Yang Han 1527.13 0 : 1 1851.96 Lu Lu
Round 4
Black Result White
Peng Lulu 2018.79 0 : 1 2381.06 Shen Lanxin
Liu Zhao 2082.09 1 : 0 1925.63 Zhao Yuan
Ma Chen 1931.61 0 : 1 2067.31 Jin Meng
Li Huan 1892.18 0 : 1 1952.33 Zhou Yang
He Ziqi 1818.60 0 : 1 1851.96 Lu Lu
Xiong Li 1738.02 1 : 0 1527.13 Yang Han
Round 5
Black Result White
Shen Lanxin 2381.06 1 : 0 1952.33 Zhou Yang
Peng Lulu 2018.79 0 : 1 2082.09 Liu Zhao
Lu Lu 1851.96 0.5 : 0.5 2067.31 Jin Meng
Li Huan 1892.18 0 : 1 1931.61 Ma Chen
Zhao Yuan 1925.63 1 : 0 1738.02 Xiong Li
Yang Han 1527.13 0 : 1 1818.60 He Ziqi
Round 6
Black Result White
Ma Chen 1931.61 0 : 1 2381.06 Shen Lanxin
Zhou Yang 1952.33 0 : 1 2082.09 Liu Zhao
Jin Meng 2067.31 1 : 0 2018.79 Peng Lulu
He Ziqi 1818.60 0 : 1 1925.63 Zhao Yuan
Yang Han 1527.13 0 : 1 1892.18 Li Huan
Xiong Li 1738.02 1 : 0 1851.96 Lu Lu
Round 7
Black Result White
Zhao Yuan 1925.63 0 : 1 2381.06 Shen Lanxin
Liu Zhao 2082.09 0.5 : 0.5 1892.18 Li Huan
Jin Meng 2067.31 0.5 : 0.5 1818.60 He Ziqi
Peng Lulu 2018.79 1 : 0 1738.02 Xiong Li
Zhou Yang 1952.33 1 : 0 1527.13 Yang Han
Lu Lu 1851.96 1 : 0 1931.61 Ma Chen