29th Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2012-04-15, End: 2012-04-15

Rule: Yamaguchi, Games: 20

Round 1
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2150.62 1 : 0 1978.94 Matsuoka Teruo
Iwano Fumio 2088.49 1 : 0 1686.23 Kato Hiroaki
Suzuki Rin 1959.59 0 : 1 2044.89 Maruta Hiroki
Kon Akira 1960.91 0 : 1 2029.70 Kato Yasuhiro
Round 2
Black Result White
Mori Yasukiyo 2210.80 1 : 0 1959.59 Suzuki Rin
Tomobe Katsuhiro 2150.62 0 : 1 2029.70 Kato Yasuhiro
Maruta Hiroki 2044.89 0 : 1 2088.49 Iwano Fumio
Matsuoka Teruo 1978.94 0 : 1 1960.91 Kon Akira
Round 3
Black Result White
Mori Yasukiyo 2210.80 1 : 0 2044.89 Maruta Hiroki
Kon Akira 1960.91 0 : 1 2150.62 Tomobe Katsuhiro
Iwano Fumio 2088.49 1 : 0 2029.70 Kato Yasuhiro
Suzuki Rin 1959.59 1 : 0 1686.23 Kato Hiroaki
Round 4
Black Result White
Iwano Fumio 2088.49 0 : 1 2210.80 Mori Yasukiyo
Suzuki Rin 1959.59 0 : 1 2150.62 Tomobe Katsuhiro
Kato Yasuhiro 2029.70 0 : 1 2044.89 Maruta Hiroki
Kato Hiroaki 1686.23 0 : 1 1978.94 Matsuoka Teruo
Round 5
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2150.62 0.5 : 0.5 2210.80 Mori Yasukiyo
Kon Akira 1960.91 1 : 0 2088.49 Iwano Fumio
Kato Hiroaki 1686.23 0 : 1 2044.89 Maruta Hiroki
Kato Yasuhiro 2029.70 0 : 1 1978.94 Matsuoka Teruo