29th Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2012-05-13, End: 2012-05-13

Rule: Yamaguchi, Games: 35

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2812.96 1 : 0 2554.19 Nakayama Tomoharu
Okabe Hiroshi 2638.05 1 : 0 2233.49 Tada Ayako
Fukui Nobuhiro 2447.15 1 : 0 2355.93 Isobe Taizan
Kudomi Takahiro 2359.67 1 : 0 2091.62 Iwano Fumio
Sato Kiyotomi 2343.83 1 : 0 1980.63 Matsuoka Teruo
Ishitani Shin-ichi 2317.13 1 : 0 2046.37 Maruta Hiroki
Mitsumori Masao 2307.97 1 : 0 2031.33 Kato Yasuhiro
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2812.96 1 : 0 2638.05 Okabe Hiroshi
Fukui Nobuhiro 2447.15 0 : 1 2554.19 Nakayama Tomoharu
Kudomi Takahiro 2359.67 1 : 0 2307.97 Mitsumori Masao
Tada Ayako 2233.49 0 : 1 2355.93 Isobe Taizan
Ishitani Shin-ichi 2317.13 1 : 0 2343.83 Sato Kiyotomi
Iwano Fumio 2091.62 1 : 0 2031.33 Kato Yasuhiro
Matsuoka Teruo 1980.63 1 : 0 2046.37 Maruta Hiroki
Round 3
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2317.13 0 : 1 2812.96 Nakamura Shigeru
Fukui Nobuhiro 2447.15 0 : 1 2638.05 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2554.19 0 : 1 2307.97 Mitsumori Masao
Isobe Taizan 2355.93 1 : 0 2359.67 Kudomi Takahiro
Iwano Fumio 2091.62 1 : 0 2343.83 Sato Kiyotomi
Maruta Hiroki 2046.37 0 : 1 2233.49 Tada Ayako
Kato Yasuhiro 2031.33 0 : 1 1980.63 Matsuoka Teruo
Round 4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2812.96 1 : 0 2307.97 Mitsumori Masao
Okabe Hiroshi 2638.05 1 : 0 1980.63 Matsuoka Teruo
Nakayama Tomoharu 2554.19 1 : 0 2233.49 Tada Ayako
Fukui Nobuhiro 2447.15 0 : 1 2343.83 Sato Kiyotomi
Ishitani Shin-ichi 2317.13 0 : 1 2359.67 Kudomi Takahiro
Isobe Taizan 2355.93 1 : 0 2091.62 Iwano Fumio
Kato Yasuhiro 2031.33 0.5 : 0.5 2046.37 Maruta Hiroki
Round 5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2812.96 1 : 0 2355.93 Isobe Taizan
Okabe Hiroshi 2638.05 1 : 0 2359.67 Kudomi Takahiro
Nakayama Tomoharu 2554.19 1 : 0 2343.83 Sato Kiyotomi
Maruta Hiroki 2046.37 0 : 1 2447.15 Fukui Nobuhiro
Matsuoka Teruo 1980.63 0 : 1 2317.13 Ishitani Shin-ichi
Iwano Fumio 2091.62 0 : 1 2307.97 Mitsumori Masao
Kato Yasuhiro 2031.33 0 : 1 2233.49 Tada Ayako