30th Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2013-04-21, End: 2013-04-21

Rule: Yamaguchi, Games: 20

Round 1
Black Result White
Tada Ayako 2235.29 1 : 0 2053.49 Nakamura Souta
Iwano Fumio 2126.56 1 : 0 2082.41 Maruta Hiroki
Kon Akira 1936.37 0 : 1 2109.73 Tomobe Katsuhiro
Suzuki Rin 1988.46 1 : 0 2008.88 Ozawa Tetsushi
Round 2
Black Result White
Kon Akira 1936.37 0 : 1 2475.17 Kamiya Shunsuke
Tomobe Katsuhiro 2109.73 1 : 0 2235.29 Tada Ayako
Ozawa Tetsushi 2008.88 1 : 0 2126.56 Iwano Fumio
Maruta Hiroki 2082.41 1 : 0 1988.46 Suzuki Rin
Round 3
Black Result White
Ozawa Tetsushi 2008.88 0 : 1 2475.17 Kamiya Shunsuke
Suzuki Rin 1988.46 0 : 1 2235.29 Tada Ayako
Nakamura Souta 2053.49 1 : 0 2126.56 Iwano Fumio
Tomobe Katsuhiro 2109.73 1 : 0 2082.41 Maruta Hiroki
Round 4
Black Result White
Tada Ayako 2235.29 1 : 0 2475.17 Kamiya Shunsuke
Kon Akira 1936.37 0 : 1 2126.56 Iwano Fumio
Tomobe Katsuhiro 2109.73 1 : 0 2053.49 Nakamura Souta
Ozawa Tetsushi 2008.88 0 : 1 2082.41 Maruta Hiroki
Round 5
Black Result White
Suzuki Rin 1988.46 0 : 1 2475.17 Kamiya Shunsuke
Tada Ayako 2235.29 0.5 : 0.5 2082.41 Maruta Hiroki
Tomobe Katsuhiro 2109.73 0 : 1 2126.56 Iwano Fumio
Kon Akira 1936.37 0 : 1 2053.49 Nakamura Souta