5th Tohoku Championship

Place: Sendai, Japan

Start: 2013-04-14, End: 2013-04-14

Rule: Yamaguchi, Games: 30

Round 1
Black Result White
Kobayashi Koichi 2164.47 1 : 0 2802.80 Nakamura Shigeru
Gakumazawa Hideaki 2081.42 0 : 1 2671.42 Okabe Hiroshi
Fukui Nobuhiro 2506.76 0 : 1 2086.88 Maruta Hiroki
Kudomi Takahiro 2349.61 1 : 0 1992.90 Suzuki Rin
Miura Hitoshi 1792.92 0 : 1 2325.65 Ishitani Shin-ichi
Hirono Masakazu 1977.04 0 : 1 2164.93 Kusajima Masato
Round 2
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2506.76 1 : 0 2802.80 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2671.42 1 : 0 2349.61 Kudomi Takahiro
Ishitani Shin-ichi 2325.65 1 : 0 2164.93 Kusajima Masato
Kobayashi Koichi 2164.47 0 : 1 2086.88 Maruta Hiroki
Gakumazawa Hideaki 2081.42 0 : 1 1992.90 Suzuki Rin
Hirono Masakazu 1977.04 1 : 0 1792.92 Miura Hitoshi
Round 3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2802.80 1 : 0 2081.42 Gakumazawa Hideaki
Okabe Hiroshi 2671.42 1 : 0 2164.93 Kusajima Masato
Fukui Nobuhiro 2506.76 1 : 0 1977.04 Hirono Masakazu
Kobayashi Koichi 2164.47 0 : 1 2349.61 Kudomi Takahiro
Ishitani Shin-ichi 2325.65 0.5 : 0.5 2086.88 Maruta Hiroki
Miura Hitoshi 1792.92 0 : 1 1992.90 Suzuki Rin
Round 4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2802.80 1 : 0 2164.93 Kusajima Masato
Maruta Hiroki 2086.88 0 : 1 2671.42 Okabe Hiroshi
Suzuki Rin 1992.90 0 : 1 2506.76 Fukui Nobuhiro
Kudomi Takahiro 2349.61 1 : 0 2325.65 Ishitani Shin-ichi
Kobayashi Koichi 2164.47 0 : 1 1977.04 Hirono Masakazu
Gakumazawa Hideaki 2081.42 1 : 0 1792.92 Miura Hitoshi
Round 5
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2325.65 0 : 1 2802.80 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2671.42 1 : 0 2506.76 Fukui Nobuhiro
Kudomi Takahiro 2349.61 1 : 0 2086.88 Maruta Hiroki
Kusajima Masato 2164.93 1 : 0 2081.42 Gakumazawa Hideaki
Kobayashi Koichi 2164.47 1 : 0 1792.92 Miura Hitoshi
Hirono Masakazu 1977.04 0.5 : 0.5 1992.90 Suzuki Rin