Sendai Memorial Cup

Place: Sendai, Japan

Start: 2015-03-01, End: 2015-03-01

Rule: Yamaguchi, Games: 19

Round 1
Black Result White
Kusajima Masato 2202.04 0 : 1 2232.47 Kobayashi Koichi
Gakumazawa Hideaki 2133.05 1 : 0 1761.56 Miura Hitoshi
Miyamoto Syunju 2032.18 0 : 1 1959.83 Hirono Masakazu
Round 2
Black Result White
Kobayashi Koichi 2232.47 1 : 0 2032.18 Miyamoto Syunju
Kusajima Masato 2202.04 1 : 0 1761.56 Miura Hitoshi
Round 3
Black Result White
Kobayashi Koichi 2232.47 1 : 0 1761.56 Miura Hitoshi
Hirono Masakazu 1959.83 0 : 1 1951.90 Seiryu Masanori
Round 4
Black Result White
Kobayashi Koichi 2232.47 1 : 0 2133.05 Gakumazawa Hideaki
Hirono Masakazu 1959.83 0 : 1 2202.04 Kusajima Masato
Seiryu Masanori 1951.90 1 : 0 2032.18 Miyamoto Syunju
Round 5
Black Result White
Kobayashi Koichi 2232.47 1 : 0 1959.83 Hirono Masakazu
Kusajima Masato 2202.04 1 : 0 1951.90 Seiryu Masanori
Miura Hitoshi 1761.56 0 : 1 2032.18 Miyamoto Syunju
Round 6
Black Result White
Seiryu Masanori 1951.90 0 : 1 2232.47 Kobayashi Koichi
Gakumazawa Hideaki 2133.05 1 : 0 2032.18 Miyamoto Syunju
Miura Hitoshi 1761.56 0 : 1 1959.83 Hirono Masakazu
Round 7
Black Result White
Miyamoto Syunju 2032.18 0 : 1 2202.04 Kusajima Masato
Hirono Masakazu 1959.83 0 : 1 2133.05 Gakumazawa Hideaki
Seiryu Masanori 1951.90 0 : 1 1761.56 Miura Hitoshi