33 Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2016-04-10, End: 2016-04-10

Rule: Yamaguchi, Games: 17

Round 1
Black Result White
Nishizawa Aoi 2055.89 1 : 0 2228.20 Nakamura Souta
Tomobe Katsuhiro 2086.45 1 : 0 1878.32 Kusumoto Takashi
Demachi Koichiro 1888.05 0 : 1 2068.76 Maruta Hiroki
Round 2
Black Result White
Nakamura Souta 2228.20 1 : 0 1888.05 Demachi Koichiro
Maruta Hiroki 2068.76 0 : 1 2121.72 Tanizaki Ryusuke
Kusumoto Takashi 1878.32 0 : 1 2121.72 Tanizaki Ryusuke
Tomobe Katsuhiro 2086.45 1 : 0 2055.89 Nishizawa Aoi
Round 3
Black Result White
Nakamura Souta 2228.20 1 : 0 2068.76 Maruta Hiroki
Tomobe Katsuhiro 2086.45 1 : 0 2121.72 Tanizaki Ryusuke
Maruta Hiroki 2068.76 0 : 1 1878.32 Kusumoto Takashi
Nishizawa Aoi 2055.89 0 : 1 1888.05 Demachi Koichiro
Round 4
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2086.45 0 : 1 2228.20 Nakamura Souta
Demachi Koichiro 1888.05 0 : 1 2121.72 Tanizaki Ryusuke
Kusumoto Takashi 1878.32 0 : 1 2055.89 Nishizawa Aoi
Round 5
Black Result White
Kusumoto Takashi 1878.32 0 : 1 2228.20 Nakamura Souta
Tanizaki Ryusuke 2121.72 1 : 0 2055.89 Nishizawa Aoi
Tomobe Katsuhiro 2086.45 1 : 0 1888.05 Demachi Koichiro