18 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2017-12-17, End: 2017-12-17

Rule: Soosyrv-8, Games: 15

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2891.40 1 : 0 2239.10 Kusajima Masato
Okabe Hiroshi 2653.46 1 : 0 2211.91 Miyamoto Syunju
Koyama Jun 2526.99 0.5 : 0.5 2383.20 Sato Kiyotomi
Round 2
Black Result White
Sato Kiyotomi 2383.20 0 : 1 2891.40 Nakamura Shigeru
Kusajima Masato 2239.10 0 : 1 2653.46 Okabe Hiroshi
Koyama Jun 2526.99 1 : 0 2211.91 Miyamoto Syunju
Round 3
Black Result White
Koyama Jun 2526.99 0 : 1 2891.40 Nakamura Shigeru
Sato Kiyotomi 2383.20 0 : 1 2653.46 Okabe Hiroshi
Kusajima Masato 2239.10 0.5 : 0.5 2211.91 Miyamoto Syunju
Round 4
Black Result White
Miyamoto Syunju 2211.91 0 : 1 2891.40 Nakamura Shigeru
Koyama Jun 2526.99 0 : 1 2653.46 Okabe Hiroshi
Kusajima Masato 2239.10 1 : 0 2383.20 Sato Kiyotomi
Round 5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2653.46 0 : 1 2891.40 Nakamura Shigeru
Kusajima Masato 2239.10 0 : 1 2526.99 Koyama Jun
Sato Kiyotomi 2383.20 1 : 0 2211.91 Miyamoto Syunju