52 Touryumonsen Tournament

Place: Osaka, Japan

Start: 2021-03-21, End: 2021-03-21

Rule: Soosyrv-8, Games: 24

Round 1
Black Result White
Tanaka Shotaro 2188.12 1 : 0 1706.96 Hana Naosuke
Kito Shinichi 2108.60 1 : 0 1805.39 Taniguchi Ren
Ide Daisuke 1941.94 1 : 0 1630.75 Yamasaki Yuichi
Takeda Naoya 1787.88 0 : 1 1877.02 Uenami Issa
Round 2
Black Result White
Kito Shinichi 2108.60 1 : 0 2188.12 Tanaka Shotaro
Ide Daisuke 1941.94 1 : 0 1877.02 Uenami Issa
Ogata Yuuki 1537.07 0 : 1 1805.39 Taniguchi Ren
Takeda Naoya 1787.88 1 : 0 1706.96 Hana Naosuke
Round 3
Black Result White
Ogata Yuuki 1537.07 0 : 1 2188.12 Tanaka Shotaro
Kito Shinichi 2108.60 1 : 0 1941.94 Ide Daisuke
Uenami Issa 1877.02 1 : 0 1630.75 Yamasaki Yuichi
Taniguchi Ren 1805.39 1 : 0 1787.88 Takeda Naoya
Round 4
Black Result White
Tanaka Shotaro 2188.12 1 : 0 1941.94 Ide Daisuke
Kito Shinichi 2108.60 1 : 0 1877.02 Uenami Issa
Taniguchi Ren 1805.39 1 : 0 1706.96 Hana Naosuke
Yamasaki Yuichi 1630.75 1 : 0 1537.07 Ogata Yuuki
Round 5
Black Result White
Taniguchi Ren 1805.39 0 : 1 2188.12 Tanaka Shotaro
Takeda Naoya 1787.88 0 : 1 2108.60 Kito Shinichi
Uenami Issa 1877.02 1 : 0 1537.07 Ogata Yuuki
Hana Naosuke 1706.96 1 : 0 1630.75 Yamasaki Yuichi
Round 6
Black Result White
Uenami Issa 1877.02 0 : 1 2188.12 Tanaka Shotaro
Hana Naosuke 1706.96 0 : 1 2108.60 Kito Shinichi
Ide Daisuke 1941.94 1 : 0 1537.07 Ogata Yuuki
Takeda Naoya 1787.88 1 : 0 1630.75 Yamasaki Yuichi