Chugoku Championship

Place: Shimonoseki, Japan

Start: 2021-04-25, End: 2021-04-25

Rule: Soosyrv-8, Games: 13

Round 1
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2356.90 0 : 1 2447.36 Makino Mitsunori
Kawano Takahisa 2425.89 1 : 0 1924.01 Kawaai Hitoshi
Jitsufuji Hitoki 2040.68 1 : 0 2402.15 Inoue Fumiya
Round 2
Black Result White
Yamane Tomohiro 1993.48 0 : 1 2447.36 Makino Mitsunori
Kawano Takahisa 2425.89 0.5 : 0.5 2040.68 Jitsufuji Hitoki
Matsuura Hiroshi 2356.90 1 : 0 2402.15 Inoue Fumiya
Round 3
Black Result White
Jitsufuji Hitoki 2040.68 0 : 1 2447.36 Makino Mitsunori
Kawano Takahisa 2425.89 0 : 1 2356.90 Matsuura Hiroshi
Yamane Tomohiro 1993.48 1 : 0 1924.01 Kawaai Hitoshi
Round 4
Black Result White
Kawano Takahisa 2425.89 1 : 0 2447.36 Makino Mitsunori
Yamane Tomohiro 1993.48 0 : 1 2402.15 Inoue Fumiya
Matsuura Hiroshi 2356.90 1 : 0 1924.01 Kawaai Hitoshi
Round ex
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2356.90 0 : 1 2447.36 Makino Mitsunori