The 1st Beijing Open Tournament - Renju Rating

The 1st Beijing Open Tournament

Place: Beijing, China

Start: 2002-10-01, End: 2002-10-07

Rule: Classic, Games: 45

Round
Black Result White
Zhang Jinyu 2451.45 0.5 : 0.5 2468.93 Chen Wei
Wu Hao 2431.45 0.5 : 0.5 2468.93 Chen Wei
Li Ruifan 2390.79 0.5 : 0.5 2468.93 Chen Wei
Shao Xiaodong 2267.11 0.5 : 0.5 2468.93 Chen Wei
Hu Xi 2192.03 0 : 1 2468.93 Chen Wei
Xiao Di 2180.40 0 : 1 2468.93 Chen Wei
Xu Lei 2161.66 0.5 : 0.5 2468.93 Chen Wei
Liu Chong 2112.57 0 : 1 2468.93 Chen Wei
Chen Wei 2468.93 1 : 0 1897.83 Wang Wei
Zhang Jinyu 2451.45 0.5 : 0.5 2431.45 Wu Hao
Zhang Jinyu 2451.45 0.5 : 0.5 2390.79 Li Ruifan
Zhang Jinyu 2451.45 1 : 0 2267.11 Shao Xiaodong
Zhang Jinyu 2451.45 1 : 0 2192.03 Hu Xi
Zhang Jinyu 2451.45 1 : 0 2180.40 Xiao Di
Zhang Jinyu 2451.45 1 : 0 2161.66 Xu Lei
Zhang Jinyu 2451.45 0.5 : 0.5 2112.57 Liu Chong
Zhang Jinyu 2451.45 1 : 0 1897.83 Wang Wei
Li Ruifan 2390.79 0.5 : 0.5 2431.45 Wu Hao
Shao Xiaodong 2267.11 0.5 : 0.5 2431.45 Wu Hao
Hu Xi 2192.03 0.5 : 0.5 2431.45 Wu Hao
Xiao Di 2180.40 0.5 : 0.5 2431.45 Wu Hao
Xu Lei 2161.66 0.5 : 0.5 2431.45 Wu Hao
Liu Chong 2112.57 0.5 : 0.5 2431.45 Wu Hao
Wu Hao 2431.45 1 : 0 1897.83 Wang Wei
Shao Xiaodong 2267.11 0.5 : 0.5 2390.79 Li Ruifan
Li Ruifan 2390.79 1 : 0 2192.03 Hu Xi
Li Ruifan 2390.79 0 : 1 2180.40 Xiao Di
Xu Lei 2161.66 0.5 : 0.5 2390.79 Li Ruifan
Liu Chong 2112.57 0 : 1 2390.79 Li Ruifan
Li Ruifan 2390.79 1 : 0 1897.83 Wang Wei
Shao Xiaodong 2267.11 0.5 : 0.5 2192.03 Hu Xi
Shao Xiaodong 2267.11 0.5 : 0.5 2180.40 Xiao Di
Xu Lei 2161.66 0 : 1 2267.11 Shao Xiaodong
Liu Chong 2112.57 0.5 : 0.5 2267.11 Shao Xiaodong
Shao Xiaodong 2267.11 1 : 0 1897.83 Wang Wei
Hu Xi 2192.03 0 : 1 2180.40 Xiao Di
Xu Lei 2161.66 0.5 : 0.5 2192.03 Hu Xi
Liu Chong 2112.57 1 : 0 2192.03 Hu Xi
Hu Xi 2192.03 1 : 0 1897.83 Wang Wei
Xu Lei 2161.66 0.5 : 0.5 2180.40 Xiao Di
Liu Chong 2112.57 0 : 1 2180.40 Xiao Di
Xiao Di 2180.40 1 : 0 1897.83 Wang Wei
Xu Lei 2161.66 0.5 : 0.5 2112.57 Liu Chong
Xu Lei 2161.66 1 : 0 1897.83 Wang Wei
Liu Chong 2112.57 0 : 1 1897.83 Wang Wei