1st Tohoku Championship

Place: ?, Japan

Start: 2009-02-22, End: 2009-02-22

Rule: Yamaguchi, Games: 20

Round 1
Black Result White
Sato Kiyotomi 2338.12 1 : 0 2056.68 Tanno Yoshitaka
Kobayashi Koichi 2050.50 0 : 1 2302.56 Ishitani Shin-ichi
Tamada Yoichi 2262.31 1 : 0 1968.94 Hirono Masakazu
Miura Hitoshi 1881.17 0 : 1 2010.15 Gakumazawa Hideaki
Round 2
Black Result White
Sato Kiyotomi 2338.12 1 : 0 2302.56 Ishitani Shin-ichi
Tamada Yoichi 2262.31 0 : 1 1881.17 Miura Hitoshi
Hirono Masakazu 1968.94 0 : 1 2056.68 Tanno Yoshitaka
Gakumazawa Hideaki 2010.15 1 : 0 1480.96 Sato Ryota
Round 3
Black Result White
Miura Hitoshi 1881.17 0 : 1 2338.12 Sato Kiyotomi
Gakumazawa Hideaki 2010.15 0 : 1 2302.56 Ishitani Shin-ichi
Tamada Yoichi 2262.31 0 : 1 2056.68 Tanno Yoshitaka
Kobayashi Koichi 2050.50 1 : 0 1480.96 Sato Ryota
Round 4
Black Result White
Gakumazawa Hideaki 2010.15 0 : 1 2338.12 Sato Kiyotomi
Ishitani Shin-ichi 2302.56 1 : 0 2056.68 Tanno Yoshitaka
Kobayashi Koichi 2050.50 1 : 0 1881.17 Miura Hitoshi
Hirono Masakazu 1968.94 1 : 0 1480.96 Sato Ryota
Round 5
Black Result White
Sato Kiyotomi 2338.12 1 : 0 2050.50 Kobayashi Koichi
Ishitani Shin-ichi 2302.56 0 : 1 1968.94 Hirono Masakazu
Sato Ryota 1480.96 0 : 1 2262.31 Tamada Yoichi
Gakumazawa Hideaki 2010.15 0 : 1 2056.68 Tanno Yoshitaka