29th Aomori-Meijinsen Tournament - Renju Rating

29th Aomori-Meijinsen Tournament

Place: Aomori, Japan

Start: 2010-11-14, End: 2010-11-14

Rule: Yamaguchi, Games: 25

Round 1
Black Result White
Gakumazawa Hideaki 2115.75 1 : 0 1897.82 Yokono Yoshiki
Miura Hitoshi 1939.31 1 : 0 2093.57 Tanno Yoshitaka
Chiba Tomio 1747.11 1 : 0 1672.39 Tsushima Norito
Yamamoto Yuuichi 1720.05 0 : 1 1697.41 Yamamoto Harue
Koseki Kenshou 1706.99 0 : 1 1482.66 Sato Ryota
Round 2
Black Result White
Gakumazawa Hideaki 2115.75 1 : 0 1747.11 Chiba Tomio
Yokono Yoshiki 1897.82 0 : 1 2093.57 Tanno Yoshitaka
Yamamoto Harue 1697.41 0 : 1 1939.31 Miura Hitoshi
Yamamoto Yuuichi 1720.05 1 : 0 1482.66 Sato Ryota
Tsushima Norito 1672.39 0 : 1 1706.99 Koseki Kenshou
Round 3
Black Result White
Gakumazawa Hideaki 2115.75 1 : 0 1939.31 Miura Hitoshi
Koseki Kenshou 1706.99 0 : 1 2093.57 Tanno Yoshitaka
Tsushima Norito 1672.39 0 : 1 1897.82 Yokono Yoshiki
Chiba Tomio 1747.11 0 : 1 1720.05 Yamamoto Yuuichi
Sato Ryota 1482.66 0 : 1 1697.41 Yamamoto Harue
Round 4
Black Result White
Gakumazawa Hideaki 2115.75 1 : 0 1697.41 Yamamoto Harue
Tanno Yoshitaka 2093.57 1 : 0 1672.39 Tsushima Norito
Miura Hitoshi 1939.31 1 : 0 1720.05 Yamamoto Yuuichi
Yokono Yoshiki 1897.82 1 : 0 1482.66 Sato Ryota
Chiba Tomio 1747.11 0 : 1 1706.99 Koseki Kenshou
Round 5
Black Result White
Gakumazawa Hideaki 2115.75 0 : 1 2093.57 Tanno Yoshitaka
Yokono Yoshiki 1897.82 0 : 1 1939.31 Miura Hitoshi
Sato Ryota 1482.66 0 : 1 1747.11 Chiba Tomio
Tsushima Norito 1672.39 0 : 1 1720.05 Yamamoto Yuuichi
Koseki Kenshou 1706.99 0 : 1 1697.41 Yamamoto Harue