The 43rd Meijin-sen Tournament

Place: Hakone, Japan

Start: 2005-09-17, End: 2005-09-19

Rule: RIF, Games: 45

Round 1
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2623.61 1 : 0 1975.56 Kawate Kozo
Yamaguchi Yusui 2480.45 0 : 1 2373.25 Takashima Junya
Okabe Hiroshi 2477.76 1 : 0 2313.67 Oosumi Yuuki
Matsuura Hiroshi 2221.74 1 : 0 2275.83 Ishitani Shin-ichi
Sato Kiyotomi 2248.90 1 : 0 2125.82 Tanaka Koichi
Round 2
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2623.61 0 : 1 2480.45 Yamaguchi Yusui
Okabe Hiroshi 2477.76 0 : 1 2373.25 Takashima Junya
Ishitani Shin-ichi 2275.83 0.5 : 0.5 2313.67 Oosumi Yuuki
Matsuura Hiroshi 2221.74 0 : 1 2248.90 Sato Kiyotomi
Tanaka Koichi 2125.82 1 : 0 1975.56 Kawate Kozo
Round 3
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2623.61 1 : 0 2373.25 Takashima Junya
Yamaguchi Yusui 2480.45 1 : 0 2313.67 Oosumi Yuuki
Okabe Hiroshi 2477.76 0.5 : 0.5 2275.83 Ishitani Shin-ichi
Kawate Kozo 1975.56 1 : 0 2248.90 Sato Kiyotomi
Matsuura Hiroshi 2221.74 0 : 1 2125.82 Tanaka Koichi
Round 4
Black Result White
Tanaka Koichi 2125.82 0 : 1 2623.61 Hasegawa Kazuto
Sato Kiyotomi 2248.90 0 : 1 2480.45 Yamaguchi Yusui
Matsuura Hiroshi 2221.74 0 : 1 2477.76 Okabe Hiroshi
Takashima Junya 2373.25 0 : 1 2313.67 Oosumi Yuuki
Kawate Kozo 1975.56 0 : 1 2275.83 Ishitani Shin-ichi
Round 5
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2623.61 1 : 0 2477.76 Okabe Hiroshi
Yamaguchi Yusui 2480.45 0.5 : 0.5 2125.82 Tanaka Koichi
Ishitani Shin-ichi 2275.83 1 : 0 2373.25 Takashima Junya
Sato Kiyotomi 2248.90 0 : 1 2313.67 Oosumi Yuuki
Matsuura Hiroshi 2221.74 1 : 0 1975.56 Kawate Kozo
Round 6
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2623.61 1 : 0 2275.83 Ishitani Shin-ichi
Matsuura Hiroshi 2221.74 0 : 1 2480.45 Yamaguchi Yusui
Okabe Hiroshi 2477.76 1 : 0 2125.82 Tanaka Koichi
Takashima Junya 2373.25 1 : 0 2248.90 Sato Kiyotomi
Kawate Kozo 1975.56 0 : 1 2313.67 Oosumi Yuuki
Round 7
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2623.61 1 : 0 2313.67 Oosumi Yuuki
Kawate Kozo 1975.56 0 : 1 2480.45 Yamaguchi Yusui
Sato Kiyotomi 2248.90 0 : 1 2477.76 Okabe Hiroshi
Matsuura Hiroshi 2221.74 0 : 1 2373.25 Takashima Junya
Tanaka Koichi 2125.82 0 : 1 2275.83 Ishitani Shin-ichi
Round 8
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2623.61 1 : 0 2248.90 Sato Kiyotomi
Ishitani Shin-ichi 2275.83 0 : 1 2480.45 Yamaguchi Yusui
Kawate Kozo 1975.56 0 : 1 2477.76 Okabe Hiroshi
Takashima Junya 2373.25 0.5 : 0.5 2125.82 Tanaka Koichi
Matsuura Hiroshi 2221.74 1 : 0 2313.67 Oosumi Yuuki
Round 9
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2221.74 0 : 1 2623.61 Hasegawa Kazuto
Okabe Hiroshi 2477.76 1 : 0 2480.45 Yamaguchi Yusui
Takashima Junya 2373.25 1 : 0 1975.56 Kawate Kozo
Oosumi Yuuki 2313.67 1 : 0 2125.82 Tanaka Koichi
Sato Kiyotomi 2248.90 1 : 0 2275.83 Ishitani Shin-ichi