Liu Jiasheng, China - Renju Rating

Liu Jiasheng (刘嘉圣)

Place: Shenzhen, China

Rating: 2223.55, Std: 105.34, Rank: 399

First game: 2023-08-20, Last game: 2023-11-04

Top rating: 2223.55 (2023-11-04)

Games: 25, Wins: 14, Draws: 5, Losses: 6

Gy1: 25, Gy2: 25, Gy5: 25

5th National Mind Sports Games of China, Boy Team
Date 2023-11-04 Rating 2223.55
Round Color Result Opponent
1 Black Draw Shen Yihang 2399.57
2 White Win Li Yilun 1597.47
3 Black Draw Shen Tianyou 2217.05
4 Black Win Nie Hehong 1868.81
5 White Win Zhong Junwei 1923.11
6 White Win Chen Junhao 2125.09
7 Black Draw Zhu Hongming 2348.44
5th National Mind Sports Games of China, Boys
Date 2023-10-31 Rating 2223.08
Round Color Result Opponent
1 Black Win Gong Yuecheng 1896.70
2 White Loss Chen Zengziran 2252.34
3 Black Loss Zhong Junwei 1923.32
4 White Win Chen Jiayi 1881.81
5 Black Win Hao Yuqing 1766.99
6 White Draw Li Zihan 2162.92
7 Black Win Fan Weichen 2321.81
8 White Loss Yang Zixuan 2391.11
9 Black Win Long Xinhua 2143.43
10 Black Draw Zhang Huaijin 2279.18
11 White Win Chen Haoyuan 2355.87
2023 Guangzhou Renju Open Tournament
Date 2023-08-20 Rating 2211.13
Round Color Result Opponent
1 Black Win Lin Hao 1790.17
2 Black Loss Guo Weihua 1985.62
3 White Win Chen Zimin 2235.15
4 White Loss Sun In 2252.94
5 Black Win Chan Wai 1829.71
6 White Win Zheng Guangwen 1995.27
7 Black Loss Cao Shuang 2215.20