Liu Jiasheng, China - Renju Rating

Liu Jiasheng (刘嘉圣)

Place: Shenzhen, China

Rating: 2199.44, Std: 88.80, Rank: 403

First game: 2023-08-20, Last game: 2023-11-04

Top rating: 2199.44 (2023-11-04)

Games: 25, Wins: 14, Draws: 5, Losses: 6

Gy1: 25, Gy2: 25, Gy5: 25

5th National Mind Sports Games of China, Boy Team
Date 2023-11-04 Rating 2199.44
Round Color Result Opponent
1 Black Draw Shen Yihang 2355.46
2 White Win Li Yilun 1580.85
3 Black Draw Shen Tianyou 2183.32
4 Black Win Nie Hehong 1840.97
5 White Win Zhong Junwei 1895.50
6 White Win Chen Junhao 2097.45
7 Black Draw Zhu Hongming 2308.28
5th National Mind Sports Games of China, Boys
Date 2023-10-31 Rating 2199.15
Round Color Result Opponent
1 Black Win Gong Yuecheng 1872.14
2 White Loss Chen Zengziran 2223.85
3 Black Loss Zhong Junwei 1895.63
4 White Win Chen Jiayi 1864.95
5 Black Win Hao Yuqing 1751.24
6 White Draw Li Zihan 2128.37
7 Black Win Fan Weichen 2296.11
8 White Loss Yang Zixuan 2360.61
9 Black Win Long Xinhua 2116.86
10 Black Draw Zhang Huaijin 2246.13
11 White Win Chen Haoyuan 2319.93
2023 Guangzhou Renju Open Tournament
Date 2023-08-20 Rating 2191.83
Round Color Result Opponent
1 Black Win Lin Hao 1784.16
2 Black Loss Guo Weihua 1972.55
3 White Win Chen Zimin 2210.64
4 White Loss Sun In 2274.81
5 Black Win Chan Wai 1821.67
6 White Win Zheng Guangwen 1984.19
7 Black Loss Cao Shuang 2209.88