3rd Tohoku Championship

Place: Aomori, Japan

Start: 2011-02-27, End: 2011-02-27

Rule: Yamaguchi, Games: 33

Round 1
Black Result White
Tamada Yoichi 2441.65 1 : 0 2016.65 Kato Yasuhiro
Fukui Nobuhiro 2334.31 1 : 0 1875.86 Miura Hitoshi
Ishitani Shin-ichi 2331.19 1 : 0 1973.60 Hirono Masakazu
Miyagawa Sou 2060.61 1 : 0 1446.85 Sato Ryota
Tanno Yoshitaka 2055.20 0 : 1 1856.50 Yokono Yoshiki
Yamamoto Harue 1652.12 0 : 1 2044.89 Gakumazawa Hideaki
Round 2
Black Result White
Tamada Yoichi 2441.65 1 : 0 2102.24 Kobayashi Koichi
Fukui Nobuhiro 2334.31 0 : 1 2331.19 Ishitani Shin-ichi
Kato Yasuhiro 2016.65 0 : 1 2060.61 Miyagawa Sou
Yamamoto Harue 1652.12 0 : 1 2055.20 Tanno Yoshitaka
Gakumazawa Hideaki 2044.89 1 : 0 1856.50 Yokono Yoshiki
Miura Hitoshi 1875.86 1 : 0 1446.85 Sato Ryota
Round 3
Black Result White
Tamada Yoichi 2441.65 1 : 0 2331.19 Ishitani Shin-ichi
Yokono Yoshiki 1856.50 0 : 1 2334.31 Fukui Nobuhiro
Kobayashi Koichi 2102.24 1 : 0 1973.60 Hirono Masakazu
Gakumazawa Hideaki 2044.89 0 : 1 2060.61 Miyagawa Sou
Tanno Yoshitaka 2055.20 1 : 0 1875.86 Miura Hitoshi
Kato Yasuhiro 2016.65 1 : 0 1652.12 Yamamoto Harue
Tsushima Norito 1652.05 1 : 0 1446.85 Sato Ryota
Round 4
Black Result White
Tamada Yoichi 2441.65 1 : 0 2060.61 Miyagawa Sou
Gakumazawa Hideaki 2044.89 0 : 1 2334.31 Fukui Nobuhiro
Kobayashi Koichi 2102.24 0 : 1 2331.19 Ishitani Shin-ichi
Kato Yasuhiro 2016.65 0 : 1 2055.20 Tanno Yoshitaka
Yokono Yoshiki 1856.50 0 : 1 1973.60 Hirono Masakazu
Tsushima Norito 1652.05 0 : 1 1875.86 Miura Hitoshi
Sato Ryota 1446.85 0 : 1 1652.12 Yamamoto Harue
Round 5
Black Result White
Tamada Yoichi 2441.65 1 : 0 2334.31 Fukui Nobuhiro
Ishitani Shin-ichi 2331.19 1 : 0 2060.61 Miyagawa Sou
Kobayashi Koichi 2102.24 1 : 0 2055.20 Tanno Yoshitaka
Gakumazawa Hideaki 2044.89 1 : 0 1875.86 Miura Hitoshi
Kato Yasuhiro 2016.65 1 : 0 1446.85 Sato Ryota
Hirono Masakazu 1973.60 1 : 0 1652.12 Yamamoto Harue
Tsushima Norito 1652.05 1 : 0 1856.50 Yokono Yoshiki