3rd Tohoku Championship - Renju Rating

3rd Tohoku Championship

Place: Aomori, Japan

Start: 2011-02-27, End: 2011-02-27

Rule: Yamaguchi, Games: 33

Round 1
Black Result White
Tamada Yoichi 2510.37 1 : 0 2054.75 Kato Yasuhiro
Ishitani Shin-ichi 2388.74 1 : 0 1982.18 Hirono Masakazu
Fukui Nobuhiro 2387.46 1 : 0 1930.69 Miura Hitoshi
Miyagawa Sou 2118.19 1 : 0 1475.57 Sato Ryota
Yamamoto Harue 1683.45 0 : 1 2110.93 Gakumazawa Hideaki
Tanno Yoshitaka 2097.82 0 : 1 1891.47 Yokono Yoshiki
Round 2
Black Result White
Tamada Yoichi 2510.37 1 : 0 2137.76 Kobayashi Koichi
Fukui Nobuhiro 2387.46 0 : 1 2388.74 Ishitani Shin-ichi
Kato Yasuhiro 2054.75 0 : 1 2118.19 Miyagawa Sou
Gakumazawa Hideaki 2110.93 1 : 0 1891.47 Yokono Yoshiki
Yamamoto Harue 1683.45 0 : 1 2097.82 Tanno Yoshitaka
Miura Hitoshi 1930.69 1 : 0 1475.57 Sato Ryota
Round 3
Black Result White
Tamada Yoichi 2510.37 1 : 0 2388.74 Ishitani Shin-ichi
Yokono Yoshiki 1891.47 0 : 1 2387.46 Fukui Nobuhiro
Kobayashi Koichi 2137.76 1 : 0 1982.18 Hirono Masakazu
Gakumazawa Hideaki 2110.93 0 : 1 2118.19 Miyagawa Sou
Tanno Yoshitaka 2097.82 1 : 0 1930.69 Miura Hitoshi
Kato Yasuhiro 2054.75 1 : 0 1683.45 Yamamoto Harue
Tsushima Norito 1683.89 1 : 0 1475.57 Sato Ryota
Round 4
Black Result White
Tamada Yoichi 2510.37 1 : 0 2118.19 Miyagawa Sou
Kobayashi Koichi 2137.76 0 : 1 2388.74 Ishitani Shin-ichi
Gakumazawa Hideaki 2110.93 0 : 1 2387.46 Fukui Nobuhiro
Kato Yasuhiro 2054.75 0 : 1 2097.82 Tanno Yoshitaka
Yokono Yoshiki 1891.47 0 : 1 1982.18 Hirono Masakazu
Tsushima Norito 1683.89 0 : 1 1930.69 Miura Hitoshi
Sato Ryota 1475.57 0 : 1 1683.45 Yamamoto Harue
Round 5
Black Result White
Tamada Yoichi 2510.37 1 : 0 2387.46 Fukui Nobuhiro
Ishitani Shin-ichi 2388.74 1 : 0 2118.19 Miyagawa Sou
Kobayashi Koichi 2137.76 1 : 0 2097.82 Tanno Yoshitaka
Gakumazawa Hideaki 2110.93 1 : 0 1930.69 Miura Hitoshi
Kato Yasuhiro 2054.75 1 : 0 1475.57 Sato Ryota
Hirono Masakazu 1982.18 1 : 0 1683.45 Yamamoto Harue
Tsushima Norito 1683.89 1 : 0 1891.47 Yokono Yoshiki