15th Mikami Cup Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2012-03-11, End: 2012-03-11

Rule: Yamaguchi, Games: 38

Round A1
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2432.33 0 : 1 2546.80 Nakayama Tomoharu
Tada Ayako 2227.42 1 : 0 2028.18 Kato Yasuhiro
Maruta Hiroki 2046.13 1 : 0 2084.26 Iwano Fumio
Kon Akira 1962.59 0 : 1 2020.66 Fujikawa Masaki
Round A2
Black Result White
Fujikawa Masaki 2020.66 0 : 1 2546.80 Nakayama Tomoharu
Fukui Nobuhiro 2432.33 1 : 0 1962.59 Kon Akira
Tada Ayako 2227.42 0 : 1 2046.13 Maruta Hiroki
Iwano Fumio 2084.26 0 : 1 2028.18 Kato Yasuhiro
Round A3
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2546.80 1 : 0 2046.13 Maruta Hiroki
Fukui Nobuhiro 2432.33 1 : 0 2028.18 Kato Yasuhiro
Fujikawa Masaki 2020.66 0 : 1 2227.42 Tada Ayako
Kon Akira 1962.59 0 : 1 2084.26 Iwano Fumio
Round A4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2546.80 1 : 0 2227.42 Tada Ayako
Maruta Hiroki 2046.13 1 : 0 2432.33 Fukui Nobuhiro
Fujikawa Masaki 2020.66 1 : 0 2084.26 Iwano Fumio
Kon Akira 1962.59 1 : 0 2028.18 Kato Yasuhiro
Round A5
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2546.80 1 : 0 2028.18 Kato Yasuhiro
Fukui Nobuhiro 2432.33 1 : 0 2084.26 Iwano Fumio
Kon Akira 1962.59 0 : 1 2227.42 Tada Ayako
Fujikawa Masaki 2020.66 1 : 0 2046.13 Maruta Hiroki
Round S1
Black Result White
Kobayashi Koichi 2162.29 0 : 1 2807.73 Nakamura Shigeru
Isobe Taizan 2361.57 0 : 1 2723.93 Oosumi Yuuki
Ishitani Shin-ichi 2320.57 1 : 0 1849.41 Tadokoro Hosai
Round S2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2807.73 1 : 0 2320.57 Ishitani Shin-ichi
Oosumi Yuuki 2723.93 1 : 0 2309.30 Mitsumori Masao
Isobe Taizan 2361.57 1 : 0 2162.29 Kobayashi Koichi
Round S3
Black Result White
Oosumi Yuuki 2723.93 1 : 0 2807.73 Nakamura Shigeru
Isobe Taizan 2361.57 1 : 0 2320.57 Ishitani Shin-ichi
Kobayashi Koichi 2162.29 0 : 1 2358.38 Kudomi Takahiro
Tadokoro Hosai 1849.41 0 : 1 2309.30 Mitsumori Masao
Round S4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2807.73 1 : 0 2309.30 Mitsumori Masao
Ishitani Shin-ichi 2320.57 0 : 1 2723.93 Oosumi Yuuki
Kudomi Takahiro 2358.38 0 : 1 2361.57 Isobe Taizan
Kobayashi Koichi 2162.29 1 : 0 1849.41 Tadokoro Hosai
Round S5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2807.73 1 : 0 2361.57 Isobe Taizan
Oosumi Yuuki 2723.93 1 : 0 2162.29 Kobayashi Koichi
Tadokoro Hosai 1849.41 0 : 1 2358.38 Kudomi Takahiro
Mitsumori Masao 2309.30 0 : 1 2320.57 Ishitani Shin-ichi