29th Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2013-05-12, End: 2013-05-12

Rule: Yamaguchi, Games: 38

Round 1
Black Result White
Kato Yasuhiro 2079.16 0 : 1 2798.44 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2670.00 1 : 0 2130.61 Iwano Fumio
Kamiya Shunsuke 2478.84 1 : 0 2340.47 Kudomi Takahiro
Nakamura Souta 2053.73 0 : 1 2383.92 Sato Kiyotomi
Isobe Taizan 2338.71 0 : 1 2081.86 Maruta Hiroki
Tomobe Katsuhiro 2107.16 0 : 1 2326.27 Ishitani Shin-ichi
Tada Ayako 2235.09 0.5 : 0.5 2277.59 Mitsumori Masao
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2798.44 0.5 : 0.5 2383.92 Sato Kiyotomi
Okabe Hiroshi 2670.00 1 : 0 2478.84 Kamiya Shunsuke
Kudomi Takahiro 2340.47 1 : 0 2235.09 Tada Ayako
Isobe Taizan 2338.71 0.5 : 0.5 2277.59 Mitsumori Masao
Maruta Hiroki 2081.86 0 : 1 2326.27 Ishitani Shin-ichi
Iwano Fumio 2130.61 0 : 1 2079.16 Kato Yasuhiro
Nakamura Souta 2053.73 0 : 1 2107.16 Tomobe Katsuhiro
Round 3
Black Result White
Mitsumori Masao 2277.59 0 : 1 2798.44 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2670.00 1 : 0 2326.27 Ishitani Shin-ichi
Maruta Hiroki 2081.86 0 : 1 2478.84 Kamiya Shunsuke
Kudomi Takahiro 2340.47 1 : 0 2383.92 Sato Kiyotomi
Isobe Taizan 2338.71 1 : 0 2235.09 Tada Ayako
Nakamura Souta 2053.73 0 : 1 2130.61 Iwano Fumio
Kato Yasuhiro 2079.16 1 : 0 2107.16 Tomobe Katsuhiro
Maruta Koji 2106.63 0 : 1 1987.78 Suzuki Rin
Round 4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2798.44 0 : 1 2670.00 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2478.84 1 : 0 2326.27 Ishitani Shin-ichi
Isobe Taizan 2338.71 0 : 1 2383.92 Sato Kiyotomi
Kudomi Takahiro 2340.47 1 : 0 2079.16 Kato Yasuhiro
Tomobe Katsuhiro 2107.16 0 : 1 2277.59 Mitsumori Masao
Tada Ayako 2235.09 1 : 0 1987.78 Suzuki Rin
Iwano Fumio 2130.61 1 : 0 2081.86 Maruta Hiroki
Nakamura Souta 2053.73 0 : 1 2106.63 Maruta Koji
Round 5
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2478.84 0 : 1 2798.44 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2670.00 1 : 0 2340.47 Kudomi Takahiro
Sato Kiyotomi 2383.92 0 : 1 2326.27 Ishitani Shin-ichi
Iwano Fumio 2130.61 0 : 1 2338.71 Isobe Taizan
Kato Yasuhiro 2079.16 1 : 0 2277.59 Mitsumori Masao
Tada Ayako 2235.09 0 : 1 2106.63 Maruta Koji
Maruta Hiroki 2081.86 1 : 0 2107.16 Tomobe Katsuhiro
Suzuki Rin 1987.78 1 : 0 2053.73 Nakamura Souta