31st Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2014-04-13, End: 2014-04-13

Rule: Yamaguchi, Games: 29

Round 1
Black Result White
Sugawara Shinji 1566.92 0 : 1 2257.41 Tada Ayako
Kurokawa Toshihiro 1729.79 0 : 1 2195.53 Iwano Fumio
Ozawa Tetsushi 2017.67 1 : 0 2111.78 Nakamura Souta
Maruta Hiroki 2060.98 1 : 0 1954.22 Suzuki Rin
Demachi Koichiro 1904.91 1 : 0 1998.60 Fujikawa Masaki
Round 2
Black Result White
Tada Ayako 2257.41 1 : 0 2060.98 Maruta Hiroki
Ozawa Tetsushi 2017.67 1 : 0 2195.53 Iwano Fumio
Fujikawa Masaki 1998.60 0 : 1 2111.78 Nakamura Souta
Demachi Koichiro 1904.91 0 : 1 2074.92 Tomobe Katsuhiro
Suzuki Rin 1954.22 1 : 0 1566.92 Sugawara Shinji
Kon Akira 1941.21 1 : 0 1729.79 Kurokawa Toshihiro
Round 3
Black Result White
Tada Ayako 2257.41 0 : 1 2195.53 Iwano Fumio
Suzuki Rin 1954.22 1 : 0 2111.78 Nakamura Souta
Tomobe Katsuhiro 2074.92 1 : 0 2017.67 Ozawa Tetsushi
Kon Akira 1941.21 0 : 1 2060.98 Maruta Hiroki
Kurokawa Toshihiro 1729.79 0 : 1 1998.60 Fujikawa Masaki
Demachi Koichiro 1904.91 1 : 0 1566.92 Sugawara Shinji
Round 4
Black Result White
Ozawa Tetsushi 2017.67 0 : 1 2257.41 Tada Ayako
Suzuki Rin 1954.22 0 : 1 2195.53 Iwano Fumio
Nakamura Souta 2111.78 1 : 0 1904.91 Demachi Koichiro
Tomobe Katsuhiro 2074.92 0 : 1 2060.98 Maruta Hiroki
Fujikawa Masaki 1998.60 0 : 1 1941.21 Kon Akira
Sugawara Shinji 1566.92 0 : 1 1729.79 Kurokawa Toshihiro
Round 5
Black Result White
Tada Ayako 2257.41 1 : 0 2074.92 Tomobe Katsuhiro
Maruta Hiroki 2060.98 0 : 1 2195.53 Iwano Fumio
Kon Akira 1941.21 0 : 1 2111.78 Nakamura Souta
Suzuki Rin 1954.22 0 : 1 2017.67 Ozawa Tetsushi
Sugawara Shinji 1566.92 0 : 1 1998.60 Fujikawa Masaki
Kurokawa Toshihiro 1729.79 0 : 1 1904.91 Demachi Koichiro