52 Meijinsen Tournament

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2014-09-13, End: 2014-09-15

Rule: Yamaguchi, Games: 45

Round 1
Black Result White
Oosumi Yuuki 2756.01 1 : 0 2321.07 Matsuura Hiroshi
Okabe Hiroshi 2681.43 1 : 0 2498.85 Tamada Yoichi
Nakayama Tomoharu 2654.05 0.5 : 0.5 2283.48 Kashihara Akihiko
Iio Yoshihiro 2453.71 0 : 1 2584.16 Hasegawa Kazuto
Fukui Nobuhiro 2552.77 1 : 0 2421.16 Sato Kiyotomi
Round 2
Black Result White
Sato Kiyotomi 2421.16 0 : 1 2756.01 Oosumi Yuuki
Okabe Hiroshi 2681.43 1 : 0 2552.77 Fukui Nobuhiro
Tamada Yoichi 2498.85 0 : 1 2654.05 Nakayama Tomoharu
Hasegawa Kazuto 2584.16 1 : 0 2283.48 Kashihara Akihiko
Iio Yoshihiro 2453.71 0 : 1 2321.07 Matsuura Hiroshi
Round 3
Black Result White
Oosumi Yuuki 2756.01 1 : 0 2453.71 Iio Yoshihiro
Okabe Hiroshi 2681.43 1 : 0 2283.48 Kashihara Akihiko
Hasegawa Kazuto 2584.16 0 : 1 2654.05 Nakayama Tomoharu
Tamada Yoichi 2498.85 0 : 1 2552.77 Fukui Nobuhiro
Matsuura Hiroshi 2321.07 0 : 1 2421.16 Sato Kiyotomi
Round 4
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2552.77 0 : 1 2756.01 Oosumi Yuuki
Okabe Hiroshi 2681.43 1 : 0 2321.07 Matsuura Hiroshi
Iio Yoshihiro 2453.71 0 : 1 2654.05 Nakayama Tomoharu
Hasegawa Kazuto 2584.16 1 : 0 2421.16 Sato Kiyotomi
Kashihara Akihiko 2283.48 0 : 1 2498.85 Tamada Yoichi
Round 5
Black Result White
Oosumi Yuuki 2756.01 1 : 0 2681.43 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2654.05 0 : 1 2552.77 Fukui Nobuhiro
Tamada Yoichi 2498.85 0.5 : 0.5 2584.16 Hasegawa Kazuto
Sato Kiyotomi 2421.16 1 : 0 2453.71 Iio Yoshihiro
Matsuura Hiroshi 2321.07 0 : 1 2283.48 Kashihara Akihiko
Round 6
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2654.05 0.5 : 0.5 2756.01 Oosumi Yuuki
Iio Yoshihiro 2453.71 0.5 : 0.5 2681.43 Okabe Hiroshi
Hasegawa Kazuto 2584.16 1 : 0 2552.77 Fukui Nobuhiro
Tamada Yoichi 2498.85 0.5 : 0.5 2321.07 Matsuura Hiroshi
Sato Kiyotomi 2421.16 1 : 0 2283.48 Kashihara Akihiko
Round 7
Black Result White
Oosumi Yuuki 2756.01 1 : 0 2584.16 Hasegawa Kazuto
Okabe Hiroshi 2681.43 1 : 0 2421.16 Sato Kiyotomi
Nakayama Tomoharu 2654.05 1 : 0 2321.07 Matsuura Hiroshi
Kashihara Akihiko 2283.48 0 : 1 2552.77 Fukui Nobuhiro
Iio Yoshihiro 2453.71 0 : 1 2498.85 Tamada Yoichi
Round 8
Black Result White
Oosumi Yuuki 2756.01 0.5 : 0.5 2498.85 Tamada Yoichi
Hasegawa Kazuto 2584.16 0.5 : 0.5 2681.43 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2654.05 1 : 0 2421.16 Sato Kiyotomi
Fukui Nobuhiro 2552.77 1 : 0 2321.07 Matsuura Hiroshi
Iio Yoshihiro 2453.71 0.5 : 0.5 2283.48 Kashihara Akihiko
Round 9
Black Result White
Oosumi Yuuki 2756.01 1 : 0 2283.48 Kashihara Akihiko
Nakayama Tomoharu 2654.05 0.5 : 0.5 2681.43 Okabe Hiroshi
Matsuura Hiroshi 2321.07 0 : 1 2584.16 Hasegawa Kazuto
Iio Yoshihiro 2453.71 0 : 1 2552.77 Fukui Nobuhiro
Sato Kiyotomi 2421.16 0.5 : 0.5 2498.85 Tamada Yoichi