15 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2014-10-26, End: 2014-10-26

Rule: Yamaguchi, Games: 25

Round 1
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2051.51 0 : 1 2673.79 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2572.53 1 : 0 1562.25 Sugawara Shinji
Fukui Nobuhiro 2543.57 1 : 0 2193.74 Iwano Fumio
Ishitani Shin-ichi 2373.76 1 : 0 2037.28 Maruta Hiroki
Ono Takayuki 2303.01 0.5 : 0.5 2253.96 Tada Ayako
Nakamura Souta 2168.86 0 : 1 2029.93 Kato Yasuhiro
Round 2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2673.79 1 : 0 2029.93 Kato Yasuhiro
Kamiya Shunsuke 2572.53 1 : 0 2303.01 Ono Takayuki
Fukui Nobuhiro 2543.57 1 : 0 2373.76 Ishitani Shin-ichi
Tada Ayako 2253.96 1 : 0 2037.28 Maruta Hiroki
Sugawara Shinji 1562.25 0 : 1 2193.74 Iwano Fumio
Nakamura Souta 2168.86 1 : 0 2051.51 Tomobe Katsuhiro
Round 3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2673.79 1 : 0 2543.57 Fukui Nobuhiro
Tada Ayako 2253.96 0 : 1 2572.53 Kamiya Shunsuke
Ishitani Shin-ichi 2373.76 1 : 0 2168.86 Nakamura Souta
Ono Takayuki 2303.01 1 : 0 2037.28 Maruta Hiroki
Iwano Fumio 2193.74 1 : 0 2029.93 Kato Yasuhiro
Tomobe Katsuhiro 2051.51 1 : 0 1562.25 Sugawara Shinji
Round 4
Black Result White
Okabe Hiroshi 2673.79 0.5 : 0.5 2572.53 Kamiya Shunsuke
Ono Takayuki 2303.01 1 : 0 2543.57 Fukui Nobuhiro
Ishitani Shin-ichi 2373.76 1 : 0 2193.74 Iwano Fumio
Nakamura Souta 2168.86 1 : 0 2253.96 Tada Ayako
Kato Yasuhiro 2029.93 1 : 0 2051.51 Tomobe Katsuhiro
Maruta Hiroki 2037.28 1 : 0 1562.25 Sugawara Shinji
Round ex
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2543.57 1 : 0 2168.86 Nakamura Souta