15 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round - Renju Rating

15 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2015-01-25, End: 2015-01-25

Rule: Yamaguchi, Games: 15

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2855.87 1 : 0 2222.15 Nakamura Souta
Ono Takayuki 2312.26 0 : 1 2693.72 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2388.25 0 : 1 2615.40 Kamiya Shunsuke
Round 2
Black Result White
Ono Takayuki 2312.26 0 : 1 2855.87 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2388.25 0 : 1 2693.72 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2615.40 1 : 0 2222.15 Nakamura Souta
Round 3
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2388.25 0 : 1 2855.87 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2693.72 1 : 0 2615.40 Kamiya Shunsuke
Nakamura Souta 2222.15 1 : 0 2312.26 Ono Takayuki
Round 4
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2615.40 0 : 1 2855.87 Nakamura Shigeru
Nakamura Souta 2222.15 1 : 0 2693.72 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2388.25 0 : 1 2312.26 Ono Takayuki
Round 5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2693.72 1 : 0 2855.87 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2615.40 1 : 0 2312.26 Ono Takayuki
Ishitani Shin-ichi 2388.25 1 : 0 2222.15 Nakamura Souta