15 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2015-01-25, End: 2015-01-25

Rule: Yamaguchi, Games: 15

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2829.32 1 : 0 2199.48 Nakamura Souta
Ono Takayuki 2287.81 0 : 1 2668.04 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2363.73 0 : 1 2590.89 Kamiya Shunsuke
Round 2
Black Result White
Ono Takayuki 2287.81 0 : 1 2829.32 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2363.73 0 : 1 2668.04 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2590.89 1 : 0 2199.48 Nakamura Souta
Round 3
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2363.73 0 : 1 2829.32 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2668.04 1 : 0 2590.89 Kamiya Shunsuke
Nakamura Souta 2199.48 1 : 0 2287.81 Ono Takayuki
Round 4
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2590.89 0 : 1 2829.32 Nakamura Shigeru
Nakamura Souta 2199.48 1 : 0 2668.04 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2363.73 0 : 1 2287.81 Ono Takayuki
Round 5
Black Result White
Okabe Hiroshi 2668.04 1 : 0 2829.32 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2590.89 1 : 0 2287.81 Ono Takayuki
Ishitani Shin-ichi 2363.73 1 : 0 2199.48 Nakamura Souta