16 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2015-11-15, End: 2015-11-15

Rule: Yamaguchi, Games: 20

Round 1
Black Result White
Kato Yasuhiro 1999.41 0 : 1 2654.12 Okabe Hiroshi
Koyama Jun 2570.69 1 : 0 2339.22 Ishitani Shin-ichi
Hashimoto Takuya 1974.31 1 : 0 2508.59 Tamada Yoichi
Maruta Hiroki 2070.57 0 : 1 2458.72 Sato Kiyotomi
Ono Takayuki 2277.65 1 : 0 2230.29 Nakamura Souta
Round 2
Black Result White
Okabe Hiroshi 2654.12 1 : 0 2277.65 Ono Takayuki
Koyama Jun 2570.69 1 : 0 2458.72 Sato Kiyotomi
Tamada Yoichi 2508.59 1 : 0 2070.57 Maruta Hiroki
Ishitani Shin-ichi 2339.22 1 : 0 1974.31 Hashimoto Takuya
Kato Yasuhiro 1999.41 0 : 1 2230.29 Nakamura Souta
Round 3
Black Result White
Koyama Jun 2570.69 1 : 0 2654.12 Okabe Hiroshi
Tamada Yoichi 2508.59 1 : 0 2339.22 Ishitani Shin-ichi
Nakamura Souta 2230.29 0 : 1 2458.72 Sato Kiyotomi
Ono Takayuki 2277.65 1 : 0 1974.31 Hashimoto Takuya
Maruta Hiroki 2070.57 1 : 0 1999.41 Kato Yasuhiro
Round 4
Black Result White
Sato Kiyotomi 2458.72 1 : 0 2654.12 Okabe Hiroshi
Koyama Jun 2570.69 1 : 0 2277.65 Ono Takayuki
Tamada Yoichi 2508.59 1 : 0 2230.29 Nakamura Souta
Ishitani Shin-ichi 2339.22 0 : 1 2070.57 Maruta Hiroki
Hashimoto Takuya 1974.31 0 : 1 1999.41 Kato Yasuhiro