19 Mikami Cup

Place: Tokyo, Japan

Start: 2016-03-13, End: 2016-03-13

Rule: Yamaguchi, Games: 27

Round A1
Black Result White
Iwano Fumio 2186.65 0 : 1 2064.62 Maruta Hiroki
Demachi Koichiro 1884.42 0 : 1 2078.67 Tomobe Katsuhiro
Round A2
Black Result White
Iwano Fumio 2186.65 1 : 0 2078.67 Tomobe Katsuhiro
Demachi Koichiro 1884.42 1 : 0 2064.62 Maruta Hiroki
Round A3
Black Result White
Iwano Fumio 2186.65 1 : 0 1884.42 Demachi Koichiro
Tomobe Katsuhiro 2078.67 0 : 1 2064.62 Maruta Hiroki
Round A4
Black Result White
Iwano Fumio 2186.65 1 : 0 2064.62 Maruta Hiroki
Tomobe Katsuhiro 2078.67 1 : 0 1884.42 Demachi Koichiro
Round A5
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2078.67 0 : 1 2186.65 Iwano Fumio
Maruta Hiroki 2064.62 1 : 0 1884.42 Demachi Koichiro
Round A6
Black Result White
Demachi Koichiro 1884.42 1 : 0 2186.65 Iwano Fumio
Maruta Hiroki 2064.62 0 : 1 2078.67 Tomobe Katsuhiro
Round S1
Black Result White
Ono Takayuki 2274.77 0 : 1 2864.91 Nakamura Shigeru
Kusajima Masato 2205.02 0 : 1 2650.66 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2331.47 0 : 1 2558.03 Koyama Jun
Round S2
Black Result White
Koyama Jun 2558.03 0 : 1 2864.91 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2651.73 0.5 : 0.5 2650.66 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2331.47 1 : 0 2274.77 Ono Takayuki
Round S3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2864.91 1 : 0 2650.66 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2651.73 1 : 0 2331.47 Ishitani Shin-ichi
Kusajima Masato 2205.02 0 : 1 2558.03 Koyama Jun
Round S4
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2651.73 0 : 1 2864.91 Nakamura Shigeru
Koyama Jun 2558.03 0 : 1 2650.66 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2274.77 0.5 : 0.5 2205.02 Kusajima Masato
Round S5
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2331.47 0 : 1 2864.91 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2651.73 1 : 0 2205.02 Kusajima Masato
Okabe Hiroshi 2650.66 1 : 0 2274.77 Ono Takayuki