19 Mikami Cup - Renju Rating

19 Mikami Cup

Place: Tokyo, Japan

Start: 2016-03-13, End: 2016-03-13

Rule: Yamaguchi, Games: 27

Round A1
Black Result White
Iwano Fumio 2207.57 0 : 1 2085.14 Maruta Hiroki
Demachi Koichiro 1902.71 0 : 1 2098.05 Tomobe Katsuhiro
Round A2
Black Result White
Iwano Fumio 2207.57 1 : 0 2098.05 Tomobe Katsuhiro
Demachi Koichiro 1902.71 1 : 0 2085.14 Maruta Hiroki
Round A3
Black Result White
Iwano Fumio 2207.57 1 : 0 1902.71 Demachi Koichiro
Tomobe Katsuhiro 2098.05 0 : 1 2085.14 Maruta Hiroki
Round A4
Black Result White
Iwano Fumio 2207.57 1 : 0 2085.14 Maruta Hiroki
Tomobe Katsuhiro 2098.05 1 : 0 1902.71 Demachi Koichiro
Round A5
Black Result White
Tomobe Katsuhiro 2098.05 0 : 1 2207.57 Iwano Fumio
Maruta Hiroki 2085.14 1 : 0 1902.71 Demachi Koichiro
Round A6
Black Result White
Demachi Koichiro 1902.71 1 : 0 2207.57 Iwano Fumio
Maruta Hiroki 2085.14 0 : 1 2098.05 Tomobe Katsuhiro
Round S1
Black Result White
Ono Takayuki 2297.47 0 : 1 2889.07 Nakamura Shigeru
Kusajima Masato 2224.39 0 : 1 2674.17 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2354.33 0 : 1 2580.44 Koyama Jun
Round S2
Black Result White
Koyama Jun 2580.44 0 : 1 2889.07 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2675.32 0.5 : 0.5 2674.17 Okabe Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2354.33 1 : 0 2297.47 Ono Takayuki
Round S3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2889.07 1 : 0 2674.17 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2675.32 1 : 0 2354.33 Ishitani Shin-ichi
Kusajima Masato 2224.39 0 : 1 2580.44 Koyama Jun
Round S4
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2675.32 0 : 1 2889.07 Nakamura Shigeru
Koyama Jun 2580.44 0 : 1 2674.17 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2297.47 0.5 : 0.5 2224.39 Kusajima Masato
Round S5
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2354.33 0 : 1 2889.07 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2675.32 1 : 0 2224.39 Kusajima Masato
Okabe Hiroshi 2674.17 1 : 0 2297.47 Ono Takayuki