34 Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2017-04-09, End: 2017-04-09

Rule: Yamaguchi, Games: 22

Round 1
Black Result White
Maruta Hiroki 2066.96 0 : 1 2213.00 Iwano Fumio
Nakamura Souta 2207.61 1 : 0 1906.02 Koyama Akihiro
Takagi Tomoyuki 2098.15 0 : 1 2104.73 Tomobe Katsuhiro
Fujikawa Masaki 2034.35 1 : 0 1888.20 Demachi Koichiro
Round 2
Black Result White
Iwano Fumio 2213.00 1 : 0 2034.35 Fujikawa Masaki
Tomobe Katsuhiro 2104.73 1 : 0 2207.61 Nakamura Souta
Takagi Tomoyuki 2098.15 1 : 0 1888.20 Demachi Koichiro
Maruta Hiroki 2066.96 1 : 0 1515.52 Tomosue Takahito
Koyama Akihiro 1906.02 1 : 0 1515.52 Tomosue Takahito
Round 3
Black Result White
Iwano Fumio 2213.00 0.5 : 0.5 2104.73 Tomobe Katsuhiro
Nakamura Souta 2207.61 1 : 0 2066.96 Maruta Hiroki
Takagi Tomoyuki 2098.15 1 : 0 2034.35 Fujikawa Masaki
Demachi Koichiro 1888.20 1 : 0 1906.02 Koyama Akihiro
Demachi Koichiro 1888.20 1 : 0 1515.52 Tomosue Takahito
Round 4
Black Result White
Iwano Fumio 2213.00 1 : 0 2207.61 Nakamura Souta
Tomobe Katsuhiro 2104.73 0 : 1 2066.96 Maruta Hiroki
Takagi Tomoyuki 2098.15 1 : 0 1906.02 Koyama Akihiro
Fujikawa Masaki 2034.35 1 : 0 1515.52 Tomosue Takahito
Round 5
Black Result White
Takagi Tomoyuki 2098.15 0 : 1 2213.00 Iwano Fumio
Demachi Koichiro 1888.20 0 : 1 2207.61 Nakamura Souta
Fujikawa Masaki 2034.35 0 : 1 2104.73 Tomobe Katsuhiro
Maruta Hiroki 2066.96 1 : 0 1906.02 Koyama Akihiro