VII Nizhny Novgorod cup

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 1994-01-16, End: 1994-05-29

Rule: RIF, Games: 22

Round
Black Result White
Shavarin Mikhail 2113.76 0.5 : 0.5 2325.94 Skuridin Alexey
Shavarin Mikhail 2113.76 0 : 1 2325.94 Skuridin Alexey
Shavarin Mikhail 2113.76 0 : 1 2325.94 Skuridin Alexey
Skuridin Alexey 2325.94 1 : 0 1993.20 Mirkin Sergey
Skuridin Alexey 2325.94 1 : 0 1993.20 Mirkin Sergey
Mirkin Sergey 1993.20 0 : 1 2325.94 Skuridin Alexey
Antonov Andrey 1943.25 1 : 0 2082.93 Olyunin Sergey
Antonov Andrey 1943.25 0 : 1 2082.93 Olyunin Sergey
Olyunin Sergey 2082.93 1 : 0 1943.25 Antonov Andrey
Skuridina Olga 1908.69 0 : 1 2082.93 Olyunin Sergey
Skuridina Olga 1908.69 0 : 1 2082.93 Olyunin Sergey
Olyunin Sergey 2082.93 0 : 1 1908.69 Skuridina Olga
Olyunin Sergey 2082.93 1 : 0 1908.69 Skuridina Olga
Tsaryov Viktor 1936.24 0 : 1 1993.20 Mirkin Sergey
Tsaryov Viktor 1936.24 0 : 1 1993.20 Mirkin Sergey
Mirkin Sergey 1993.20 0 : 1 1936.24 Tsaryov Viktor
Round SF1
Black Result White
Gorshenkov Artur 2153.76 0.5 : 0.5 2325.94 Skuridin Alexey
Round SF2
Black Result White
Gorshenkov Artur 2153.76 1 : 0 2325.94 Skuridin Alexey
Round SF3
Black Result White
Gorshenkov Artur 2153.76 0 : 1 2325.94 Skuridin Alexey
Round SF4
Black Result White
Skuridin Alexey 2325.94 1 : 0 2153.76 Gorshenkov Artur
Round f1
Black Result White
Skuridin Alexey 2325.94 1 : 0 2082.93 Olyunin Sergey
Round f2
Black Result White
Olyunin Sergey 2082.93 0 : 1 2325.94 Skuridin Alexey