56 Meijinsen Tournament

Place: Yaidu, Japan

Start: 2018-09-15, End: 2018-09-17

Rule: Soosyrv-8, Games: 36

Round 1
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2357.37 0 : 1 2917.27 Nakamura Shigeru
Kawamura Norihiko 2590.03 0 : 1 2723.80 Kamiya Shunsuke
Hasegawa Kazuto 2511.38 0 : 1 2632.02 Okabe Hiroshi
Koyama Jun 2508.77 1 : 0 2349.31 Kuga Akio
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2917.27 1 : 0 2511.38 Hasegawa Kazuto
Ishitani Shin-ichi 2357.37 0 : 1 2723.80 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2632.02 1 : 0 2349.31 Kuga Akio
Koyama Jun 2508.77 0 : 1 2301.75 Matsuura Hiroshi
Round 3
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2723.80 0 : 1 2917.27 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2632.02 0 : 1 2508.77 Koyama Jun
Kawamura Norihiko 2590.03 1 : 0 2301.75 Matsuura Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2357.37 1 : 0 2511.38 Hasegawa Kazuto
Round 4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2917.27 1 : 0 2632.02 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2723.80 1 : 0 2301.75 Matsuura Hiroshi
Hasegawa Kazuto 2511.38 1 : 0 2590.03 Kawamura Norihiko
Ishitani Shin-ichi 2357.37 0 : 1 2349.31 Kuga Akio
Round 5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2917.27 1 : 0 2349.31 Kuga Akio
Kamiya Shunsuke 2723.80 1 : 0 2511.38 Hasegawa Kazuto
Okabe Hiroshi 2632.02 1 : 0 2301.75 Matsuura Hiroshi
Koyama Jun 2508.77 1 : 0 2590.03 Kawamura Norihiko
Round 6
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2301.75 0 : 1 2917.27 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2723.80 1 : 0 2349.31 Kuga Akio
Okabe Hiroshi 2632.02 1 : 0 2590.03 Kawamura Norihiko
Koyama Jun 2508.77 0 : 1 2357.37 Ishitani Shin-ichi
Round 7
Black Result White
Kawamura Norihiko 2590.03 0 : 1 2917.27 Nakamura Shigeru
Koyama Jun 2508.77 0 : 1 2723.80 Kamiya Shunsuke
Kuga Akio 2349.31 0 : 1 2511.38 Hasegawa Kazuto
Ishitani Shin-ichi 2357.37 0.5 : 0.5 2301.75 Matsuura Hiroshi
Round 8
Black Result White
Nakamura Shigeru 2917.27 1 : 0 2508.77 Koyama Jun
Ishitani Shin-ichi 2357.37 0 : 1 2632.02 Okabe Hiroshi
Kuga Akio 2349.31 0 : 1 2590.03 Kawamura Norihiko
Matsuura Hiroshi 2301.75 0 : 1 2511.38 Hasegawa Kazuto
Round 9
Black Result White
Okabe Hiroshi 2632.02 1 : 0 2723.80 Kamiya Shunsuke
Kawamura Norihiko 2590.03 1 : 0 2357.37 Ishitani Shin-ichi
Hasegawa Kazuto 2511.38 0 : 1 2508.77 Koyama Jun
Kuga Akio 2349.31 1 : 0 2301.75 Matsuura Hiroshi