IX Nizhny Novgorod championship

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 1994-11-16, End: 1994-12-25

Rule: RIF, Games: 22

Round 1
Black Result White
Shavarin Mikhail 2111.21 1 : 0 2343.74 Skuridin Alexey
Round 2
Black Result White
Skuridin Alexey 2343.74 1 : 0 1919.76 Skuridina Olga
Olyunin Sergey 2097.42 1 : 0 1927.92 Antonov Andrey
Round 3
Black Result White
Antonov Andrey 1927.92 0 : 1 2343.74 Skuridin Alexey
Gorshenkov Artur 2152.60 1 : 0 1919.76 Skuridina Olga
Shavarin Mikhail 2111.21 1 : 0 2097.42 Olyunin Sergey
Round 4
Black Result White
Gorshenkov Artur 2152.60 0 : 1 2343.74 Skuridin Alexey
Skuridina Olga 1919.76 0 : 1 2097.42 Olyunin Sergey
Round 5
Black Result White
Skuridin Alexey 2343.74 1 : 0 2097.42 Olyunin Sergey
Antonov Andrey 1927.92 0 : 1 2152.60 Gorshenkov Artur
Round 6
Black Result White
Shavarin Mikhail 2111.21 0 : 1 2343.74 Skuridin Alexey
Gorshenkov Artur 2152.60 1 : 0 2097.42 Olyunin Sergey
Round 7
Black Result White
Skuridin Alexey 2343.74 1 : 0 1919.76 Skuridina Olga
Antonov Andrey 1927.92 0 : 1 2097.42 Olyunin Sergey
Round 8
Black Result White
Skuridin Alexey 2343.74 1 : 0 1927.92 Antonov Andrey
Gorshenkov Artur 2152.60 1 : 0 1919.76 Skuridina Olga
Shavarin Mikhail 2111.21 0 : 1 2097.42 Olyunin Sergey
Round 9
Black Result White
Skuridin Alexey 2343.74 0.5 : 0.5 2152.60 Gorshenkov Artur
Olyunin Sergey 2097.42 1 : 0 1919.76 Skuridina Olga
Round 10
Black Result White
Olyunin Sergey 2097.42 0 : 1 2343.74 Skuridin Alexey
Gorshenkov Artur 2152.60 1 : 0 1927.92 Antonov Andrey
Skuridina Olga 1919.76 1 : 0 2111.21 Shavarin Mikhail