57 Meijinsen Tournament

Place: Yaidu, Japan

Start: 2019-09-14, End: 2019-09-16

Rule: Soosyrv-8, Games: 45

Round 1
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2527.10 0 : 1 2754.44 Nakayama Tomoharu
Kamiya Shunsuke 2743.87 1 : 0 2610.71 Kawamura Norihiko
Matsuura Hiroshi 2312.71 0 : 1 2647.42 Okabe Hiroshi
Koyama Jun 2532.95 0.5 : 0.5 2351.43 Inoue Fumiya
Ishitani Shin-ichi 2320.43 1 : 0 2388.31 Kawano Takahisa
Round 2
Black Result White
Kawamura Norihiko 2610.71 0 : 1 2754.44 Nakayama Tomoharu
Kamiya Shunsuke 2743.87 1 : 0 2532.95 Koyama Jun
Ishitani Shin-ichi 2320.43 0 : 1 2647.42 Okabe Hiroshi
Kawano Takahisa 2388.31 0 : 1 2527.10 Hasegawa Kazuto
Matsuura Hiroshi 2312.71 1 : 0 2351.43 Inoue Fumiya
Round 3
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2754.44 0.5 : 0.5 2388.31 Kawano Takahisa
Kamiya Shunsuke 2743.87 1 : 0 2527.10 Hasegawa Kazuto
Okabe Hiroshi 2647.42 1 : 0 2351.43 Inoue Fumiya
Koyama Jun 2532.95 0 : 1 2610.71 Kawamura Norihiko
Ishitani Shin-ichi 2320.43 1 : 0 2312.71 Matsuura Hiroshi
Round 4
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2320.43 0 : 1 2754.44 Nakayama Tomoharu
Okabe Hiroshi 2647.42 0.5 : 0.5 2743.87 Kamiya Shunsuke
Hasegawa Kazuto 2527.10 1 : 0 2610.71 Kawamura Norihiko
Matsuura Hiroshi 2312.71 0 : 1 2532.95 Koyama Jun
Inoue Fumiya 2351.43 1 : 0 2388.31 Kawano Takahisa
Round 5
Black Result White
Koyama Jun 2532.95 0 : 1 2754.44 Nakayama Tomoharu
Matsuura Hiroshi 2312.71 0 : 1 2743.87 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2647.42 1 : 0 2527.10 Hasegawa Kazuto
Kawano Takahisa 2388.31 1 : 0 2610.71 Kawamura Norihiko
Inoue Fumiya 2351.43 0 : 1 2320.43 Ishitani Shin-ichi
Round 6
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2312.71 0 : 1 2754.44 Nakayama Tomoharu
Ishitani Shin-ichi 2320.43 0 : 1 2743.87 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2647.42 0 : 1 2610.71 Kawamura Norihiko
Kawano Takahisa 2388.31 1 : 0 2532.95 Koyama Jun
Hasegawa Kazuto 2527.10 1 : 0 2351.43 Inoue Fumiya
Round 7
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2754.44 0 : 1 2647.42 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2743.87 1 : 0 2351.43 Inoue Fumiya
Kawamura Norihiko 2610.71 1 : 0 2320.43 Ishitani Shin-ichi
Hasegawa Kazuto 2527.10 1 : 0 2532.95 Koyama Jun
Kawano Takahisa 2388.31 1 : 0 2312.71 Matsuura Hiroshi
Round 8
Black Result White
Inoue Fumiya 2351.43 0 : 1 2754.44 Nakayama Tomoharu
Kawano Takahisa 2388.31 0 : 1 2743.87 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2647.42 0 : 1 2532.95 Koyama Jun
Matsuura Hiroshi 2312.71 0.5 : 0.5 2610.71 Kawamura Norihiko
Ishitani Shin-ichi 2320.43 0 : 1 2527.10 Hasegawa Kazuto
Round 9
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2743.87 0.5 : 0.5 2754.44 Nakayama Tomoharu
Kawano Takahisa 2388.31 0 : 1 2647.42 Okabe Hiroshi
Kawamura Norihiko 2610.71 1 : 0 2351.43 Inoue Fumiya
Koyama Jun 2532.95 1 : 0 2320.43 Ishitani Shin-ichi
Matsuura Hiroshi 2312.71 0 : 1 2527.10 Hasegawa Kazuto