58 Meijinsen Qualification Kansai area 1st round

Place: Osaka, Japan

Start: 2020-06-21, End: 2020-06-21

Rule: Soosyrv-8, Games: 15

Round 1
Black Result White
Tachi Masaya 2426.09 1 : 0 2099.58 Hayashi Shoichi
Makino Mitsunori 2393.20 0 : 1 2115.46 Kito Shinichi
Iio Yoshihiro 2329.48 1 : 0 2116.47 Hata Masayuki
Round 2
Black Result White
Tachi Masaya 2426.09 1 : 0 2115.46 Kito Shinichi
Iio Yoshihiro 2329.48 0 : 1 2233.64 Sakamoto Hirouji
Hata Masayuki 2116.47 0 : 1 2099.58 Hayashi Shoichi
Round 3
Black Result White
Tachi Masaya 2426.09 1 : 0 2233.64 Sakamoto Hirouji
Makino Mitsunori 2393.20 1 : 0 2329.48 Iio Yoshihiro
Kito Shinichi 2115.46 1 : 0 2099.58 Hayashi Shoichi
Round 4
Black Result White
Tachi Masaya 2426.09 0 : 1 2393.20 Makino Mitsunori
Kito Shinichi 2115.46 0 : 1 2329.48 Iio Yoshihiro
Hata Masayuki 2116.47 0 : 1 2233.64 Sakamoto Hirouji
Round 5
Black Result White
Tachi Masaya 2426.09 1 : 0 2329.48 Iio Yoshihiro
Hata Masayuki 2116.47 0 : 1 2393.20 Makino Mitsunori
Hayashi Shoichi 2099.58 1 : 0 2233.64 Sakamoto Hirouji