Kyushu Shinjinousen Tournament

Place: Fukuoka, Japan

Start: 2021-03-14, End: 2021-03-14

Rule: Soosyrv-8, Games: 16

Round 1
Black Result White
Sato Takuya 2091.38 0 : 1 2277.80 Kawamoto Shoma
Kurakake Mataichi 1570.27 0 : 1 2179.47 Yamaoka Kentaro
Jitsufuji Hitoki 2038.14 0 : 1 1990.89 Yamane Tomohiro
Round 2
Black Result White
Kurakake Mataichi 1570.27 0 : 1 2277.80 Kawamoto Shoma
Yamaoka Kentaro 2179.47 0 : 1 2038.14 Jitsufuji Hitoki
Sato Takuya 2091.38 1 : 0 1990.89 Yamane Tomohiro
Round 3
Black Result White
Kawamoto Shoma 2277.80 0 : 1 2179.47 Yamaoka Kentaro
Sato Takuya 2091.38 1 : 0 2038.14 Jitsufuji Hitoki
Yamane Tomohiro 1990.89 1 : 0 1570.27 Kurakake Mataichi
Round 4
Black Result White
Yamane Tomohiro 1990.89 0 : 1 2277.80 Kawamoto Shoma
Sato Takuya 2091.38 0 : 1 2179.47 Yamaoka Kentaro
Jitsufuji Hitoki 2038.14 1 : 0 1570.27 Kurakake Mataichi
Round 5
Black Result White
Kawamoto Shoma 2277.80 1 : 0 2038.14 Jitsufuji Hitoki
Yamane Tomohiro 1990.89 0 : 1 2179.47 Yamaoka Kentaro
Kurakake Mataichi 1570.27 0 : 1 2091.38 Sato Takuya
Round 6
Black Result White
Kawamoto Shoma 2277.80 1 : 0 2179.47 Yamaoka Kentaro