59 Meijinsen Qualification Kansai area 1st round

Place: Kobe, Japan

Start: 2021-06-20, End: 2021-06-20

Rule: Soosyrv-8, Games: 13

Round 1
Black Result White
Hata Masayuki 2132.23 0 : 1 2479.85 Hasegawa Kazuto
Iio Yoshihiro 2334.70 1 : 0 2372.04 Tanaka Toshiki
Tanaka Shotaro 2189.45 1 : 0 2105.05 Kito Shinichi
Hayashi Shoichi 2085.72 1 : 0 1798.42 Taniguchi Ren
Round 2
Black Result White
Tanaka Shotaro 2189.45 0 : 1 2479.85 Hasegawa Kazuto
Hayashi Shoichi 2085.72 0 : 1 2334.70 Iio Yoshihiro
Hata Masayuki 2132.23 1 : 0 2105.05 Kito Shinichi
Round 3
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2479.85 0.5 : 0.5 2334.70 Iio Yoshihiro
Hayashi Shoichi 2085.72 1 : 0 2189.45 Tanaka Shotaro
Hata Masayuki 2132.23 1 : 0 1798.42 Taniguchi Ren
Round 4
Black Result White
Hayashi Shoichi 2085.72 0 : 1 2479.85 Hasegawa Kazuto
Hata Masayuki 2132.23 0 : 1 2334.70 Iio Yoshihiro
Taniguchi Ren 1798.42 1 : 0 2105.05 Kito Shinichi