17 Kansai Championship 1st round - Renju Rating

17 Kansai Championship 1st round

Place: Osaka, Japan

Start: 2021-10-17, End: 2021-10-17

Rule: Soosyrv-8, Games: 20

Round 1
Black Result White
Toyo Koryu 2085.42 0 : 1 2383.74 Iio Yoshihiro
Tanaka Shotaro 2271.16 1 : 0 2002.14 Ide Daisuke
Kito Shinichi 2167.28 0 : 1 2237.03 Sakamoto Suzan
Tokonami Shota 2025.94 1 : 0 2146.73 Hayashi Shoichi
Round 2
Black Result White
Tokonami Shota 2025.94 0 : 1 2383.74 Iio Yoshihiro
Tanaka Shotaro 2271.16 0 : 1 2237.03 Sakamoto Suzan
Ide Daisuke 2002.14 0 : 1 2167.28 Kito Shinichi
Hayashi Shoichi 2146.73 1 : 0 2085.42 Toyo Koryu
Round 3
Black Result White
Iio Yoshihiro 2383.74 1 : 0 2237.03 Sakamoto Suzan
Tanaka Shotaro 2271.16 1 : 0 2025.94 Tokonami Shota
Kito Shinichi 2167.28 1 : 0 2146.73 Hayashi Shoichi
Toyo Koryu 2085.42 1 : 0 2002.14 Ide Daisuke
Round 4
Black Result White
Iio Yoshihiro 2383.74 0 : 1 2271.16 Tanaka Shotaro
Sakamoto Suzan 2237.03 0 : 1 2146.73 Hayashi Shoichi
Kito Shinichi 2167.28 0.5 : 0.5 2085.42 Toyo Koryu
Tokonami Shota 2025.94 0 : 1 2002.14 Ide Daisuke
Round 5
Black Result White
Kito Shinichi 2167.28 0 : 1 2383.74 Iio Yoshihiro
Tanaka Shotaro 2271.16 0.5 : 0.5 2146.73 Hayashi Shoichi
Ide Daisuke 2002.14 0 : 1 2237.03 Sakamoto Suzan
Tokonami Shota 2025.94 0.5 : 0.5 2085.42 Toyo Koryu