39 Kanto Shineisen Tournament - Renju Rating

39 Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2022-04-10, End: 2022-04-10

Rule: Soosyrv-8, Games: 28

Round 1
Black Result White
Yokoyama Shota 2428.21 0 : 1 1949.47 Ichinose Kei
Kasahara Reiko 1664.50 0 : 1 2280.09 Tanaka Shotaro
Tomobe Katsuhiro 2105.58 0 : 1 2270.75 Matsuda Shoma
Saito Shigetoshi 2000.36 0 : 1 2148.04 Iwano Fumio
Fujikawa Masaki 2107.54 0 : 1 2020.64 Kawaai Hitoshi
Round 2
Black Result White
Yokoyama Shota 2428.21 1 : 0 2107.54 Fujikawa Masaki
Tanaka Shotaro 2280.09 1 : 0 1949.47 Ichinose Kei
Matsuda Shoma 2270.75 1 : 0 2148.04 Iwano Fumio
Suzuki Yoshitaka 1977.90 0 : 1 2105.58 Tomobe Katsuhiro
Saito Shigetoshi 2000.36 1 : 0 2020.64 Kawaai Hitoshi
Suzuki Yoshitaka 1977.90 1 : 0 1664.50 Kasahara Reiko
Round 3
Black Result White
Saito Shigetoshi 2000.36 0 : 1 2428.21 Yokoyama Shota
Tanaka Shotaro 2280.09 0 : 1 2270.75 Matsuda Shoma
Ichinose Kei 1949.47 0 : 1 2148.04 Iwano Fumio
Kishimoto Shogo 2110.50 1 : 0 1664.50 Kasahara Reiko
Suzuki Yoshitaka 1977.90 1 : 0 2107.54 Fujikawa Masaki
Tomobe Katsuhiro 2105.58 0.5 : 0.5 2020.64 Kawaai Hitoshi
Round 4
Black Result White
Yokoyama Shota 2428.21 0.5 : 0.5 2270.75 Matsuda Shoma
Tanaka Shotaro 2280.09 1 : 0 2148.04 Iwano Fumio
Tomobe Katsuhiro 2105.58 1 : 0 2110.50 Kishimoto Shogo
Kasahara Reiko 1664.50 0 : 1 2107.54 Fujikawa Masaki
Suzuki Yoshitaka 1977.90 1 : 0 2020.64 Kawaai Hitoshi
Ichinose Kei 1949.47 0 : 1 2000.36 Saito Shigetoshi
Round 5
Black Result White
Yokoyama Shota 2428.21 1 : 0 2280.09 Tanaka Shotaro
Suzuki Yoshitaka 1977.90 0 : 1 2270.75 Matsuda Shoma
Iwano Fumio 2148.04 1 : 0 2020.64 Kawaai Hitoshi
Kishimoto Shogo 2110.50 0 : 1 2107.54 Fujikawa Masaki
Saito Shigetoshi 2000.36 0 : 1 2105.58 Tomobe Katsuhiro