39 Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2022-04-10, End: 2022-04-10

Rule: Soosyrv-8, Games: 28

Round 1
Black Result White
Yokoyama Shota 2373.43 0 : 1 1914.75 Ichinose Kei
Kasahara Reiko 1626.93 0 : 1 2191.31 Tanaka Shotaro
Tomobe Katsuhiro 2095.23 0 : 1 2143.71 Matsuda Shoma
Fujikawa Masaki 2101.14 0 : 1 1912.24 Kawaai Hitoshi
Saito Shigetoshi 1950.88 0 : 1 2084.28 Iwano Fumio
Round 2
Black Result White
Yokoyama Shota 2373.43 1 : 0 2101.14 Fujikawa Masaki
Tanaka Shotaro 2191.31 1 : 0 1914.75 Ichinose Kei
Matsuda Shoma 2143.71 1 : 0 2084.28 Iwano Fumio
Suzuki Yoshitaka 1958.34 0 : 1 2095.23 Tomobe Katsuhiro
Suzuki Yoshitaka 1958.34 1 : 0 1626.93 Kasahara Reiko
Saito Shigetoshi 1950.88 1 : 0 1912.24 Kawaai Hitoshi
Round 3
Black Result White
Saito Shigetoshi 1950.88 0 : 1 2373.43 Yokoyama Shota
Tanaka Shotaro 2191.31 0 : 1 2143.71 Matsuda Shoma
Suzuki Yoshitaka 1958.34 1 : 0 2101.14 Fujikawa Masaki
Tomobe Katsuhiro 2095.23 0.5 : 0.5 1912.24 Kawaai Hitoshi
Ichinose Kei 1914.75 0 : 1 2084.28 Iwano Fumio
Kishimoto Shogo 2056.45 1 : 0 1626.93 Kasahara Reiko
Round 4
Black Result White
Yokoyama Shota 2373.43 0.5 : 0.5 2143.71 Matsuda Shoma
Tanaka Shotaro 2191.31 1 : 0 2084.28 Iwano Fumio
Kasahara Reiko 1626.93 0 : 1 2101.14 Fujikawa Masaki
Tomobe Katsuhiro 2095.23 1 : 0 2056.45 Kishimoto Shogo
Suzuki Yoshitaka 1958.34 1 : 0 1912.24 Kawaai Hitoshi
Ichinose Kei 1914.75 0 : 1 1950.88 Saito Shigetoshi
Round 5
Black Result White
Yokoyama Shota 2373.43 1 : 0 2191.31 Tanaka Shotaro
Suzuki Yoshitaka 1958.34 0 : 1 2143.71 Matsuda Shoma
Kishimoto Shogo 2056.45 0 : 1 2101.14 Fujikawa Masaki
Saito Shigetoshi 1950.88 0 : 1 2095.23 Tomobe Katsuhiro
Iwano Fumio 2084.28 1 : 0 1912.24 Kawaai Hitoshi