14th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area - Renju Rating

14th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area

Place: Taipei, Chinese Taipei

Start: 2022-09-25, End: 2022-09-25

Rule: Taraguchi-10, Games: 20

Round 1
Black Result White
Chen Yu-Chih 1883.63 0 : 1 2596.12 Chou Huang Yu-Chien
Lin Tzu-Yun 1809.64 0 : 1 2435.58 Lu Wei-Yuan
Yang Yu-Hsiung 2407.65 1 : 0 2242.96 Yeh Sheng-Heng
Ke Fang-Ying 2334.65 0 : 1 2181.57 Wu Cheng-Chang
Round 2
Black Result White
Chou Huang Yu-Chien 2596.12 1 : 0 2435.58 Lu Wei-Yuan
Yang Yu-Hsiung 2407.65 1 : 0 2181.57 Wu Cheng-Chang
Lin Tzu-Yun 1809.64 0 : 1 2242.96 Yeh Sheng-Heng
Liu Yi-Chung 2185.61 1 : 0 1883.63 Chen Yu-Chih
Round 3
Black Result White
Chou Huang Yu-Chien 2596.12 1 : 0 2185.61 Liu Yi-Chung
Yang Yu-Hsiung 2407.65 0 : 1 2435.58 Lu Wei-Yuan
Ke Fang-Ying 2334.65 1 : 0 1809.64 Lin Tzu-Yun
Wu Cheng-Chang 2181.57 0 : 1 2242.96 Yeh Sheng-Heng
Round 4
Black Result White
Yang Yu-Hsiung 2407.65 0 : 1 2596.12 Chou Huang Yu-Chien
Lu Wei-Yuan 2435.58 0 : 1 2242.96 Yeh Sheng-Heng
Ke Fang-Ying 2334.65 1 : 0 2185.61 Liu Yi-Chung
Wu Cheng-Chang 2181.57 1 : 0 1883.63 Chen Yu-Chih
Round 5
Black Result White
Ke Fang-Ying 2334.65 0 : 1 2596.12 Chou Huang Yu-Chien
Yang Yu-Hsiung 2407.65 1 : 0 1883.63 Chen Yu-Chih
Liu Yi-Chung 2185.61 1 : 0 2242.96 Yeh Sheng-Heng
Lin Tzu-Yun 1809.64 0 : 1 2181.57 Wu Cheng-Chang