Kyushu Shinjinousen Tournament 2023 - Renju Rating

Kyushu Shinjinousen Tournament 2023

Place: Fukuoka, Japan

Start: 2023-03-12, End: 2023-03-12

Rule: Soosyrv-8, Games: 15

Round 1
Black Result White
Kawamoto Shoma 2311.30 0 : 1 1906.76 Takahashi Yutaka
Yamane Tomohiro 2124.57 0 : 1 2060.15 Jitsufuji Hitoki
Hayata Shinnosuke 1539.39 0 : 1 1546.33 Kurakake Mataichi
Round 2
Black Result White
Kawamoto Shoma 2311.30 1 : 0 2124.57 Yamane Tomohiro
Hayata Shinnosuke 1539.39 0 : 1 2060.15 Jitsufuji Hitoki
Takahashi Yutaka 1906.76 1 : 0 1546.33 Kurakake Mataichi
Round 3
Black Result White
Kurakake Mataichi 1546.33 0 : 1 2311.30 Kawamoto Shoma
Yamane Tomohiro 2124.57 1 : 0 1539.39 Hayata Shinnosuke
Jitsufuji Hitoki 2060.15 1 : 0 1906.76 Takahashi Yutaka
Round 4
Black Result White
Jitsufuji Hitoki 2060.15 0 : 1 2311.30 Kawamoto Shoma
Kurakake Mataichi 1546.33 0 : 1 2124.57 Yamane Tomohiro
Takahashi Yutaka 1906.76 1 : 0 1539.39 Hayata Shinnosuke
Round 5
Black Result White
Hayata Shinnosuke 1539.39 0 : 1 2311.30 Kawamoto Shoma
Takahashi Yutaka 1906.76 0 : 1 2124.57 Yamane Tomohiro
Jitsufuji Hitoki 2060.15 1 : 0 1546.33 Kurakake Mataichi