2nd Tohoku Championship - Renju Rating

2nd Tohoku Championship

Place: Sendai, Japan

Start: 2010-03-14, End: 2010-03-14

Rule: Yamaguchi, Games: 30

Round 1
Black Result White
Tamada Yoichi 2443.01 1 : 0 1495.98 Sato Ryota
Kobayashi Koichi 2128.14 1 : 0 2414.40 Sato Kiyotomi
Kato Yasuhiro 2095.14 1 : 0 2393.14 Ishitani Shin-ichi
Kusajima Masato 2165.55 1 : 0 1923.01 Miura Hitoshi
Kobayashi Chinatsu 1763.37 0 : 1 2129.46 Miyagawa Sou
Gakumazawa Hideaki 2126.86 0 : 1 1966.11 Hirono Masakazu
Round 2
Black Result White
Seiryu Masanori 1984.51 0 : 1 2443.01 Tamada Yoichi
Sato Kiyotomi 2414.40 1 : 0 1923.01 Miura Hitoshi
Gakumazawa Hideaki 2126.86 0 : 1 2393.14 Ishitani Shin-ichi
Kobayashi Koichi 2128.14 0 : 1 2165.55 Kusajima Masato
Miyagawa Sou 2129.46 1 : 0 1495.98 Sato Ryota
Kato Yasuhiro 2095.14 1 : 0 1966.11 Hirono Masakazu
Round 3
Black Result White
Tamada Yoichi 2443.01 0 : 1 2129.46 Miyagawa Sou
Sato Kiyotomi 2414.40 1 : 0 1495.98 Sato Ryota
Hirono Masakazu 1966.11 0 : 1 2393.14 Ishitani Shin-ichi
Kato Yasuhiro 2095.14 0.5 : 0.5 2165.55 Kusajima Masato
Kobayashi Koichi 2128.14 0 : 1 1984.51 Seiryu Masanori
Gakumazawa Hideaki 2126.86 1 : 0 1923.01 Miura Hitoshi
Round 4
Black Result White
Tamada Yoichi 2443.01 1 : 0 2165.55 Kusajima Masato
Sato Kiyotomi 2414.40 1 : 0 1966.11 Hirono Masakazu
Ishitani Shin-ichi 2393.14 1 : 0 1984.51 Seiryu Masanori
Kato Yasuhiro 2095.14 1 : 0 2129.46 Miyagawa Sou
Kobayashi Koichi 2128.14 0 : 1 2126.86 Gakumazawa Hideaki
Sato Ryota 1495.98 0 : 1 1923.01 Miura Hitoshi
Round 5
Black Result White
Kato Yasuhiro 2095.14 0 : 1 2443.01 Tamada Yoichi
Sato Kiyotomi 2414.40 1 : 0 2165.55 Kusajima Masato
Miyagawa Sou 2129.46 0 : 1 2393.14 Ishitani Shin-ichi
Kobayashi Koichi 2128.14 1 : 0 1495.98 Sato Ryota
Seiryu Masanori 1984.51 0 : 1 2126.86 Gakumazawa Hideaki
Hirono Masakazu 1966.11 1 : 0 1923.01 Miura Hitoshi