2nd Tohoku Championship

Place: Sendai, Japan

Start: 2010-03-14, End: 2010-03-14

Rule: Yamaguchi, Games: 30

Round 1
Black Result White
Tamada Yoichi 2387.67 1 : 0 1461.53 Sato Ryota
Kobayashi Koichi 2081.36 1 : 0 2333.54 Sato Kiyotomi
Kato Yasuhiro 2041.92 1 : 0 2328.15 Ishitani Shin-ichi
Kusajima Masato 2121.83 1 : 0 1873.10 Miura Hitoshi
Kobayashi Chinatsu 1828.46 0 : 1 2066.00 Miyagawa Sou
Gakumazawa Hideaki 2033.23 0 : 1 1973.32 Hirono Masakazu
Round 2
Black Result White
Seiryu Masanori 1949.48 0 : 1 2387.67 Tamada Yoichi
Sato Kiyotomi 2333.54 1 : 0 1873.10 Miura Hitoshi
Gakumazawa Hideaki 2033.23 0 : 1 2328.15 Ishitani Shin-ichi
Kobayashi Koichi 2081.36 0 : 1 2121.83 Kusajima Masato
Miyagawa Sou 2066.00 1 : 0 1461.53 Sato Ryota
Kato Yasuhiro 2041.92 1 : 0 1973.32 Hirono Masakazu
Round 3
Black Result White
Tamada Yoichi 2387.67 0 : 1 2066.00 Miyagawa Sou
Sato Kiyotomi 2333.54 1 : 0 1461.53 Sato Ryota
Hirono Masakazu 1973.32 0 : 1 2328.15 Ishitani Shin-ichi
Kato Yasuhiro 2041.92 0.5 : 0.5 2121.83 Kusajima Masato
Kobayashi Koichi 2081.36 0 : 1 1949.48 Seiryu Masanori
Gakumazawa Hideaki 2033.23 1 : 0 1873.10 Miura Hitoshi
Round 4
Black Result White
Tamada Yoichi 2387.67 1 : 0 2121.83 Kusajima Masato
Sato Kiyotomi 2333.54 1 : 0 1973.32 Hirono Masakazu
Ishitani Shin-ichi 2328.15 1 : 0 1949.48 Seiryu Masanori
Kobayashi Koichi 2081.36 0 : 1 2033.23 Gakumazawa Hideaki
Kato Yasuhiro 2041.92 1 : 0 2066.00 Miyagawa Sou
Sato Ryota 1461.53 0 : 1 1873.10 Miura Hitoshi
Round 5
Black Result White
Kato Yasuhiro 2041.92 0 : 1 2387.67 Tamada Yoichi
Sato Kiyotomi 2333.54 1 : 0 2121.83 Kusajima Masato
Miyagawa Sou 2066.00 0 : 1 2328.15 Ishitani Shin-ichi
Kobayashi Koichi 2081.36 1 : 0 1461.53 Sato Ryota
Seiryu Masanori 1949.48 0 : 1 2033.23 Gakumazawa Hideaki
Hirono Masakazu 1973.32 1 : 0 1873.10 Miura Hitoshi