34th Meijin-sen Tournament

Place: Atami, Japan

Start: 1996-09-21, End: 1996-09-23

Rule: RIF, Games: 46

Round 1
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2507.73 0.5 : 0.5 2398.99 Sagara Takashi
Nara Hideki 2451.28 1 : 0 2280.52 Isobe Taizan
Nishimura Toshio 2282.82 0 : 1 2399.53 Nishizono Norio
Ooi Kozo 2270.58 0 : 1 2353.15 Yamaguchi Yusui
Maruyama Yasushi 2120.60 1 : 0 2145.93 Matsuura Hiroshi
Round 2
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2507.73 1 : 0 2353.15 Yamaguchi Yusui
Sagara Takashi 2398.99 0 : 1 2451.28 Nara Hideki
Nishizono Norio 2399.53 1 : 0 2145.93 Matsuura Hiroshi
Isobe Taizan 2280.52 0.5 : 0.5 2282.82 Nishimura Toshio
Maruyama Yasushi 2120.60 0 : 1 2270.58 Ooi Kozo
Round 3
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2507.73 0 : 1 2399.53 Nishizono Norio
Maruyama Yasushi 2120.60 0 : 1 2451.28 Nara Hideki
Sagara Takashi 2398.99 1 : 0 2270.58 Ooi Kozo
Yamaguchi Yusui 2353.15 1 : 0 2280.52 Isobe Taizan
Matsuura Hiroshi 2145.93 0.5 : 0.5 2282.82 Nishimura Toshio
Round 4
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2145.93 0 : 1 2507.73 Hasegawa Kazuto
Ooi Kozo 2270.58 1 : 0 2451.28 Nara Hideki
Nishizono Norio 2399.53 0 : 1 2353.15 Yamaguchi Yusui
Nishimura Toshio 2282.82 0.5 : 0.5 2398.99 Sagara Takashi
Maruyama Yasushi 2120.60 0.5 : 0.5 2280.52 Isobe Taizan
Round 5
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2507.73 1 : 0 2451.28 Nara Hideki
Isobe Taizan 2280.52 0 : 1 2399.53 Nishizono Norio
Sagara Takashi 2398.99 1 : 0 2120.60 Maruyama Yasushi
Nishimura Toshio 2282.82 1 : 0 2353.15 Yamaguchi Yusui
Matsuura Hiroshi 2145.93 0 : 1 2270.58 Ooi Kozo
Round 6
Black Result White
Maruyama Yasushi 2120.60 0 : 1 2507.73 Hasegawa Kazuto
Nishizono Norio 2399.53 0 : 1 2451.28 Nara Hideki
Sagara Takashi 2398.99 1 : 0 2280.52 Isobe Taizan
Yamaguchi Yusui 2353.15 0 : 1 2145.93 Matsuura Hiroshi
Nishimura Toshio 2282.82 0 : 1 2270.58 Ooi Kozo
Round 7
Black Result White
Nishimura Toshio 2282.82 0 : 1 2507.73 Hasegawa Kazuto
Matsuura Hiroshi 2145.93 0 : 1 2451.28 Nara Hideki
Maruyama Yasushi 2120.60 0 : 1 2399.53 Nishizono Norio
Yamaguchi Yusui 2353.15 1 : 0 2398.99 Sagara Takashi
Ooi Kozo 2270.58 0 : 1 2280.52 Isobe Taizan
Round 8
Black Result White
Ooi Kozo 2270.58 0 : 1 2507.73 Hasegawa Kazuto
Nara Hideki 2451.28 1 : 0 2353.15 Yamaguchi Yusui
Nishizono Norio 2399.53 0.5 : 0.5 2398.99 Sagara Takashi
Maruyama Yasushi 2120.60 0 : 1 2282.82 Nishimura Toshio
Matsuura Hiroshi 2145.93 0 : 1 2280.52 Isobe Taizan
Round 9
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2507.73 1 : 0 2280.52 Isobe Taizan
Nishimura Toshio 2282.82 0 : 1 2451.28 Nara Hideki
Ooi Kozo 2270.58 0 : 1 2399.53 Nishizono Norio
Matsuura Hiroshi 2145.93 0 : 1 2398.99 Sagara Takashi
Maruyama Yasushi 2120.60 1 : 0 2353.15 Yamaguchi Yusui
Round ex
Black Result White
Sagara Takashi 2398.99 0 : 1 2399.53 Nishizono Norio