28th Aomori-Meijinsen Tournament - Renju Rating

28th Aomori-Meijinsen Tournament

Place: Aomori, Japan

Start: 2009-11-01, End: 2009-11-01

Rule: Yamaguchi, Games: 25

Round 1
Black Result White
Tamada Yoichi 2401.23 1 : 0 1830.01 Fukui Hirohumi
Miyagawa Sou 2132.03 1 : 0 1842.21 Nara Tsurue
Yamamoto Harue 1705.43 0 : 1 2130.89 Gakumazawa Hideaki
Yamamoto Yuuichi 1708.38 0 : 1 2091.82 Tanno Yoshitaka
Yokono Yoshiki 1945.13 1 : 0 1747.96 Chiba Tomio
Round 2
Black Result White
Tamada Yoichi 2401.23 1 : 0 2130.89 Gakumazawa Hideaki
Yokono Yoshiki 1945.13 1 : 0 2132.03 Miyagawa Sou
Yamamoto Harue 1705.43 0 : 1 2091.82 Tanno Yoshitaka
Nara Tsurue 1842.21 1 : 0 1830.01 Fukui Hirohumi
Chiba Tomio 1747.96 1 : 0 1708.38 Yamamoto Yuuichi
Round 3
Black Result White
Yokono Yoshiki 1945.13 0 : 1 2401.23 Tamada Yoichi
Miyagawa Sou 2132.03 1 : 0 2091.82 Tanno Yoshitaka
Chiba Tomio 1747.96 0 : 1 2130.89 Gakumazawa Hideaki
Yamamoto Yuuichi 1708.38 1 : 0 1842.21 Nara Tsurue
Yamamoto Harue 1705.43 0 : 1 1830.01 Fukui Hirohumi
Round 4
Black Result White
Tamada Yoichi 2401.23 1 : 0 2132.03 Miyagawa Sou
Gakumazawa Hideaki 2130.89 1 : 0 1708.38 Yamamoto Yuuichi
Tanno Yoshitaka 2091.82 1 : 0 1747.96 Chiba Tomio
Yamamoto Harue 1705.43 0 : 1 1842.21 Nara Tsurue
Yamamoto Yuuichi 1708.38 0 : 1 1830.01 Fukui Hirohumi
Round 5
Black Result White
Tamada Yoichi 2401.23 1 : 0 2091.82 Tanno Yoshitaka
Miyagawa Sou 2132.03 1 : 0 2130.89 Gakumazawa Hideaki
Yokono Yoshiki 1945.13 1 : 0 1830.01 Fukui Hirohumi
Chiba Tomio 1747.96 0 : 1 1842.21 Nara Tsurue
Yamamoto Yuuichi 1708.38 0 : 1 1705.43 Yamamoto Harue