40th Meijin-sen Tournament

Place: Hakone, Japan

Start: 2002-09-14, End: 2002-09-16

Rule: RIF, Games: 45

Round 1
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.56 1 : 0 2501.13 Yamaguchi Yusui
Kudomi Takahiro 2308.90 0 : 1 2353.69 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2339.45 0 : 1 2261.65 Takagawa Teiji
Ishitani Shin-ichi 2277.17 1 : 0 2240.81 Nishimura Toshio
Matsuura Hiroshi 2209.86 0 : 1 2261.38 Isobe Taizan
Round 2
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.56 1 : 0 2261.65 Takagawa Teiji
Kudomi Takahiro 2308.90 0 : 1 2501.13 Yamaguchi Yusui
Okabe Hiroshi 2353.69 0 : 1 2261.38 Isobe Taizan
Iio Yoshihiro 2339.45 0 : 1 2277.17 Ishitani Shin-ichi
Matsuura Hiroshi 2209.86 0.5 : 0.5 2240.81 Nishimura Toshio
Round 3
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.56 0.5 : 0.5 2261.38 Isobe Taizan
Nishimura Toshio 2240.81 0 : 1 2501.13 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2339.45 1 : 0 2353.69 Okabe Hiroshi
Matsuura Hiroshi 2209.86 0 : 1 2308.90 Kudomi Takahiro
Ishitani Shin-ichi 2277.17 0.5 : 0.5 2261.65 Takagawa Teiji
Round 4
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.56 1 : 0 2240.81 Nishimura Toshio
Matsuura Hiroshi 2209.86 0 : 1 2501.13 Yamaguchi Yusui
Okabe Hiroshi 2353.69 1 : 0 2277.17 Ishitani Shin-ichi
Isobe Taizan 2261.38 0.5 : 0.5 2339.45 Iio Yoshihiro
Takagawa Teiji 2261.65 0 : 1 2308.90 Kudomi Takahiro
Round 5
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.56 1 : 0 2339.45 Iio Yoshihiro
Okabe Hiroshi 2353.69 0 : 1 2501.13 Yamaguchi Yusui
Kudomi Takahiro 2308.90 1 : 0 2240.81 Nishimura Toshio
Matsuura Hiroshi 2209.86 0.5 : 0.5 2277.17 Ishitani Shin-ichi
Takagawa Teiji 2261.65 1 : 0 2261.38 Isobe Taizan
Round 6
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.56 0.5 : 0.5 2308.90 Kudomi Takahiro
Yamaguchi Yusui 2501.13 1 : 0 2339.45 Iio Yoshihiro
Nishimura Toshio 2240.81 0 : 1 2353.69 Okabe Hiroshi
Isobe Taizan 2261.38 1 : 0 2277.17 Ishitani Shin-ichi
Matsuura Hiroshi 2209.86 0.5 : 0.5 2261.65 Takagawa Teiji
Round 7
Black Result White
Matsuura Hiroshi 2209.86 0 : 1 2531.56 Hasegawa Kazuto
Ishitani Shin-ichi 2277.17 0.5 : 0.5 2501.13 Yamaguchi Yusui
Takagawa Teiji 2261.65 1 : 0 2353.69 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2339.45 1 : 0 2240.81 Nishimura Toshio
Isobe Taizan 2261.38 0.5 : 0.5 2308.90 Kudomi Takahiro
Round 8
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.56 1 : 0 2277.17 Ishitani Shin-ichi
Isobe Taizan 2261.38 0 : 1 2501.13 Yamaguchi Yusui
Matsuura Hiroshi 2209.86 0 : 1 2353.69 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2339.45 1 : 0 2308.90 Kudomi Takahiro
Takagawa Teiji 2261.65 0 : 1 2240.81 Nishimura Toshio
Round 9
Black Result White
Hasegawa Kazuto 2531.56 1 : 0 2353.69 Okabe Hiroshi
Takagawa Teiji 2261.65 0 : 1 2501.13 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2339.45 1 : 0 2209.86 Matsuura Hiroshi
Ishitani Shin-ichi 2277.17 0 : 1 2308.90 Kudomi Takahiro
Nishimura Toshio 2240.81 1 : 0 2261.38 Isobe Taizan