Liu Yisheng, China - Renju Rating

Liu Yisheng (刘壹圣)

Place: Beijing, China

Rating: 2030.58, Std: 93.66, Rank: 684

First game: 2022-07-10, Last game: 2024-06-23

Top rating: 2030.58 (2024-06-23)

Games: 35, Wins: 18, Draws: 2, Losses: 15

Gy1: 18, Gy2: 30, Gy5: 35

International Olympic Day Renju Tournament (Young Group)
Date 2024-06-23 Rating 2030.58
Round Color Result Opponent
1 White Win Zhang Xijie 2032.21
2 White Win Xie Yuxuan 1819.19
3 White Win Yang Jingyu 2005.95
4 Black Win Xu Jiajun 1869.64
5 White Draw Yu Xiaomi 2180.16
1st BEJ-TAJ-HEB Renju invitational tournament, Young Group
Date 2023-12-24 Rating 1996.57
Round Color Result Opponent
1 Black Draw Wang Yuze 1733.22
2 Black Win Wang Yuqing 1885.29
3 Black Win Zhang Ruoxi 1567.67
4 White Loss Zhang Xijie 2037.54
World Renju Youth Cup 2023 (online) E Group
Date 2023-07-18 Rating 1972.83
Round Color Result Opponent
1 White Win Ng Chon Hou 1939.88
2 Black Win Lee Nok Sam 1830.06
3 White Loss Mikryukov Sergey 2289.94
4 Black Loss Li Yuening 2148.46
5 White Win Yin Chi Lai 1702.72
6 Black Loss Feng Lyuchi 2189.60
7 White Loss Mak Chun Ngai 1930.93
8 Black Win Ieong Seong Lam 1715.36
9 Black Win Chang Hoi Chon 1762.33
WED 2023 Beijing Renju Tournament
Date 2023-04-22 Rating 1958.31
Round Color Result Opponent
Y1 White Win Li Haolong 1881.10
Y2 Black Win Geng Jiayi 1810.01
Y3 Black Loss Hu Jiayi 1991.83
World Renju Youth Cup 2022 (online) D Group
Date 2022-07-18 Rating 1904.57
Round Color Result Opponent
1 Black Win U Johannes Leonard 1433.28
2 White Loss Zhang Huaijin 2271.07
3 White Loss Xie Kaiyang 1827.72
4 White Win Vong Chi Wun 1762.52
5 Black Loss Sun Peigang 1957.48
6 Black Win Chiang Hou Ian 1795.96
7 Black Loss Zhang Boyue 1989.55
8 Black Win Sio Cheng Wa 1766.87
9 White Loss Lee Chi Son 2112.36
YWC2022 Beijing Warmup Tournament
Date 2022-07-10 Rating 1903.67
Round Color Result Opponent
1 Black Loss Chen Jiayi 1918.59
2 White Loss Zhou Tianyou 2068.65
3 White Loss Deng Yushu 2013.60
4 White Loss Yang Jingyu 2012.02
5 White Win Feng Xiduo 1868.23