4th Tohoku Championship

Place: Fukushima, Japan

Start: 2012-04-08, End: 2012-04-08

Rule: Yamaguchi, Games: 30

Round 1
Black Result White
Maruta Koji 2078.30 0 : 1 2810.00 Nakamura Shigeru
Gakumazawa Hideaki 2065.98 0 : 1 2360.12 Kudomi Takahiro
Kobayashi Koichi 2167.51 0 : 1 2344.51 Sato Kiyotomi
Kusajima Masato 2138.22 1 : 0 1895.86 Suzuki Junichiro
Maruta Hiroki 2044.44 0 : 1 1860.11 Miura Hitoshi
Ozawa Tetsushi 2015.54 0 : 1 1973.50 Hirono Masakazu
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2810.00 1 : 0 1973.50 Hirono Masakazu
Kusajima Masato 2138.22 0 : 1 2360.12 Kudomi Takahiro
Sato Kiyotomi 2344.51 1 : 0 2044.44 Maruta Hiroki
Suzuki Junichiro 1895.86 0 : 1 2167.51 Kobayashi Koichi
Maruta Hiroki 2044.44 0 : 1 2078.30 Maruta Koji
Gakumazawa Hideaki 2065.98 0 : 1 2015.54 Ozawa Tetsushi
Round 3
Black Result White
Nakamura Shigeru 2810.00 0.5 : 0.5 2344.51 Sato Kiyotomi
Hirono Masakazu 1973.50 0 : 1 2360.12 Kudomi Takahiro
Kobayashi Koichi 2167.51 1 : 0 2078.30 Maruta Koji
Miura Hitoshi 1860.11 1 : 0 2138.22 Kusajima Masato
Suzuki Junichiro 1895.86 0 : 1 2065.98 Gakumazawa Hideaki
Ozawa Tetsushi 2015.54 0 : 1 2044.44 Maruta Hiroki
Round 4
Black Result White
Miura Hitoshi 1860.11 0 : 1 2810.00 Nakamura Shigeru
Sato Kiyotomi 2344.51 0 : 1 2360.12 Kudomi Takahiro
Kobayashi Koichi 2167.51 1 : 0 1973.50 Hirono Masakazu
Kusajima Masato 2138.22 1 : 0 2078.30 Maruta Koji
Gakumazawa Hideaki 2065.98 1 : 0 2044.44 Maruta Hiroki
Suzuki Junichiro 1895.86 0 : 1 2015.54 Ozawa Tetsushi
Round 5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2810.00 1 : 0 2360.12 Kudomi Takahiro
Kusajima Masato 2138.22 0 : 1 2344.51 Sato Kiyotomi
Gakumazawa Hideaki 2065.98 0.5 : 0.5 2167.51 Kobayashi Koichi
Hirono Masakazu 1973.50 0 : 1 2078.30 Maruta Koji
Maruta Hiroki 2044.44 0 : 1 1895.86 Suzuki Junichiro
Ozawa Tetsushi 2015.54 1 : 0 1860.11 Miura Hitoshi